banner-image

Izbeglicama do milion dinara bespovratno za kupovinu kuća u Vojvodini

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisao je Javni poziv za pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju izbeglih, prognanih i raseljenih lica u Vojvodini putem dodele sredstava za otkup seoskih kuća sa okućnicom u 2019. godini.

Javni poziv se raspisuje za lica koja su u skladu sa zakonom imala status izbeglih, prognanih i raseljenih lica  na  teritoriji  Republike Srbije, a imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, do  dana  stupanja  na  snagu Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima (21. decembra 2006. godine), i  koja imaju nameru da ostanu i žive u lokalnoj zajednici koja se nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Maksimalan iznos  sredstava  za pružanje pomoći  za  stambeno  zbrinjavanje po  korisniku Fonda iznosi  1.000.000,00  (milion) dinara i pomoć je bespovratna.

Izabrani korisnik pomoći za rešavanje stambenog pitanja otkupom seoske kuće sa okućnicom može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni kuće u iznosu do 50% od ukupnog iznosa koji Fond obezbeđuje.

Javni poziv se raspisuje za lica koja imaju prebivalište, odnosno boravište u nekoj od sledećih opština: Novi Sad, Bačka Palanka, Bačka Topola, Vrbas, Vršac, Zrenjanin, Inđija, Kula, Novi Bečej, Ruma i Žabalj.

Javni poziv je otvoren od 2. do 30. septembra 2019. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima – Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25, na broj telefona: 021/475 4 295, putem i-mejl adrese: uprava@fondirpvojvodine.rs, ili se informisati na sajtu Fonda: www.fondirpvojvodine.rs

Prijavu treba poslati poštom ili doneti lično na adresu: Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25 sa naznakom „Za Javni poziv-seoske kuće“.