banner-image

Za početnike u biznisu 300 miliona dinara

Novoosnovanim preduzetnicima, poljoprivrednim gazdinstvima, mikro i malim privrednim društvima starosti do dve godine, kao i svima koji su zainteresovani za započinjanje sopstvenog biznisa i razvoj poslovanja od danas je na raspolaganju novi nacionalni „Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja“, koji predviđa ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju od 300 miliona dinara.

Program ima za cilj sveobuhvatnu podršku i predstavlja snažan razvojni podsticaj privredi Srbije, rečeno je na predstavljanju u Privrednoj komori Srbije.

Predsednik PKS Marko Čadež je istakao da je to potpuno novi program koji je sasavim konkretan i dobar projekat za sve, kao i da se s njim otvara novi vid finansiranja.

Naglasio je da će moći da dobiju sredstva pomoći po veoma povoljnim uslovima, to jest kamatama, kao i bespovratana sredstva.

Sada imate institucionalni put kako da dođete do prvih sredstava, zatim možete da naučite kako se vodi posao, kako se pravi biznis plan, kako da zajedno sa odeljenjem PKS sarađujete. Takođe, da naučite sve po pitanju poreza, zakonodavstva…, rekao je Čadež.

Kako je rekao, ranije za dobijanje pomoći je bilo potrebno da već imati otovrenu radnju ili firmu, dok je sada dovoljno da zainteresovani sami imaju ideju i znaju šta hoće i da to razrade sa PKS.

Svi koji žele da zaočnu posao će moći da se jave svim regionalnim privrednim komorama koje su u sistemu PKS, dodao je Čadež.

Taj program podrške koji je usvojila Vlada Srbije proistekao je kao rezultat aktivnosti definisanih Memorandumom o saradnji Vlade Srbije i Nemačke razvojne banke iz 2018. godine.

Realizovaće ga Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, u saradnji s Ministarstvom privrede i Fondom za razvoj, uz stručnu podršku Nemačke razvojne banke (KfW) i PKS kao partnera u implementaciji.

Direktor KfW u Beogradu Arne Gros je rekao da mu je veoma drago što učestvuju u tom projektu, kojim žele da ohrabre buduće privrednike i poslovne ljude u Srbiji.

Kaže da je veoma važno što će programom biti obuhvaćen sektor MSP i vlasnici mikro preduzeća i preduzetnici.

Važno je da ljudi zainteresovani za osnivanje firme imaju poverenja da izađu na tržište i da im se pomogne kroz različite mehanizame podrške.

Gros je naveo da će oni koji već posluju dobiti pomoć kako bi mogli da nastave ili prošire poslovanje.

Viceguverner Narodne banke Srbije Dragana Stanić je rekla da su preduzetništvo i inovacije vrlo aktuelne teme i da su ključni predulsovi za razvoj preduzetništva i sektora MSP kreiranje staiblnog i održivog privrednog ambijenta i da je Srbija po tom pitanju ostvarila znača značajne rezultate.

Kazala je da je makroekonomska situacija stabilna, da je poboljšana poslovana klima, zatim da se smanjuje javni dug zemlje, povećava priliv direktnih stranih investicija, da je ifnlacija već šestu godinu zaredom u granicama cilja – oko dva odsto, zatim da postoji relativna stabilnost deviznog kursa kao uslov stabilnog poslovanja.

Takođe, Stanić ističe da je očuvana stabilnost finansijskog sistema, smanjeno učešće problematičnih kredita koji su na najnižem nivou od počcetka praćenja tog pokazatelja, kao i da postoji snažan rast kreditne aktivnosti privredi i građanima. pod povoljim uslovima.

To je sve snažna podrška privrednom rastu. NBS pruža podršku obezbeđivanju povoljnih izvora finsiranja sektora MSP i preduzetnika, rekla je ona i dodala da rast tih preduzeća dosta zavisi od mogućnosti finansiranja iz povoljnih izvora.

Očekujemo da će se pozitivan trend nastaviti i verujemo da će ovaj program tome doprineti, dodala je viceguvernerka.

Navela je da je NBS prepoznala značaj aktivnosti Nemačke razvoje banke.

NBS podržava ovaj projekat i aktivnosti za ravoj preduzenštva i inovacija, zaključila je Stanić.

Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja obuhvata sve ključne aspekte podrške neophodne za uspeh start ap projekata – petodnevnu obuku za izradu poslovno – investicionog plana, povoljne bankarske kredite kod komercijalnih banaka, partnera u projektu, garanciju za kredite banaka partnera, bespovratna sredstva (grant) korisnicima koji uspešno otplate kredit u iznosu do 20 odsto ukupnog investicionog ulaganja koje se finansira u okviru Programa (maksimalan iznos bespovratnih sredstava 360.000 dinara).

Zatim povoljni bankarski krediti u maksimalnom iznosu od 3,6 miliona dinara dodeljivaće se za finansiranje investicija (nabavku proizvodne opreme, mašina, postrojenja, sadnica, kupovinu ili adaptaciju poslovnog ili proizvodnog prostora) kao i za obrtna sredstva, uz povoljne uslove otplate i pogodnosti u vidu niže kamatne stope koja je fiksna u maksimalnom iznosu od 5,99 odsto na godišnjem nivou.

Još jedna od pogodnosti za korisnike kredita je ta da kolateral može biti samo predmet finansiranja, kao i da su maksimalni troškovi i naknade koje banka naplaćuje korisniku kredita do jedan odsto jednokratno.

Cilj ovog programa podrške, u kojem su za partnerske banke izabrane Rajfajzen banka, UniKredit Bank i Banka Poštanska štedionica jeste da doprinese stvaranju stimulativnog ambijenta za početnike u poslovanju, unapređenju uslova poslovanja u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i otvaranju novih malih i srednjih preduzeća i preduzetničkih radnji, u skladu sa strategijom Vlade Srbije.

Država je i do sada, u proteklih par godina, uspešno podržavala početnike u biznisu, što najbolje potvrđuje iznos opredeljenih kredita i bespovratnih sredstava.

Sada se po prvi put u kreditiranju početnika u biznisu uključuju i komercijalne banke čime se značajno proširuje dostupnost podrške. Ovaj program nudi rešenje za poslovne ljude sa dobrom poslovnom idejom koji nisu mogli da ispune uslove za finansiranje projekata.

Detaljne informacije o Programu dostupne su na sajtu Ministarstva privrede, ili putem mejla: [email protected].