banner-image

Poljoprivrednici, prijavite se na konkurs vredan 300 miliona

Ministarstvo privrede poziva sva zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike da se prijave za Program promocije preduzetništva i samozapošlјavanja vredan 300 miliona dinara.

Javni poziv za ovaj program sprovešće Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, u saradnji sa Ministarstvom privrede i Fondom za razvoj, uz stručnu podršku Nemačke razvojne banke (KfW) i Privredne komore Srbije. 

Mogu da se prijave preduzetnici-početnici, poljoprivredna gazdinstva, mikro i mala privredna društva starosti do dve godine, kao i svi koji su zainteresovani za otpočinjanje sopstvenog biznisa.  

Program obuhvata sve ključne aspekte podrške neophodne za uspeh startap projekata – stručnu pomoć, petodnevnu obuku za izradu poslovno-investicionog plana, povoljne bankarske kredite kod komercijalnih banaka, garanciju za te kredite, bespovratna sredstva korisnicima koji uspešno otplate kredit u iznosu do 20% ukupnog investicionog ulaganja, ali do 360.000 dinara. 

Povoljni bankarski krediti u maksimalnom iznosu od 3,6 miliona dinara dodeljivaće se za finansiranje investicija kao i za obrtna sredstva, uz nižu kamatnu stopu koja je fiksna u maksimalnom iznosu od 5,99% na godišnjem nivou. 

Još jedna od pogodnosti za korisnike kredita je ta da kolateral može biti samo predmet finansiranja kao i da su maksimalni troškovi i naknade koje banka naplaćuje korisniku kredita do 1% jednokratno. 

Poziv za učešće u programu je otvoren dok se sredstva iz programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2019. godine. 

Uslovi koje moraju da ispune korisnici bespovratnih sredstava/kredita:

  • da se podnosilac zahteva uspešno prijavio za učešće u programu u lokalnoj filijali Privredne komore Srbije;
  • da je preduzetnik, osnivač/najmanje jedan od osnivača privrednog društva ili nosilac poljoprivrednog gazdinstva uspešno završio obuku u trajanju od pet dana iz organizacije i upravljanja, poslovnog planiranja i finansija za početnike u poslovanju, koja je sastavni deo Programa, što se dokumentuje sertifikatom o završenoj obuci;
  • da se podnosilac zahteva prijavio za kredit, garanciju i grant u lokalnoj filijali jedne od Partnerskih banaka (UniCredit Banka, Banka Poštanska Štedionica, Raiffeisen Banka);
  • da je podnosilac zahteva regulisao sve dospele obaveze javnih prihoda, o čemu dostavlja izjavu;
  • da se podnosilac zahteva za kredit, garanciju i dodelu bespovratnih sredstava ne nalazi na poslednjem spisku EU sankcija što se utvrđuje neposredno pre puštanja kredita u tečaj;
  • da podnosiocu zahteva pre podnošenja zahteva za kredit, garanciju i zahteva za dodelu bespovratnih sredstava nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti, o čemu dostavlja izjavu;
  • da preduzetnik, osnivač/osnivači i odgovorna lica odnosno nosilac poljoprivrednog gazdinstva nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i druga krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, i protiv njih se ne vodi istraga niti krivični postupak, o čemu se dostavlja izjava;
  • da podnosilac zahteva od osnivanja do dana podnošenja zahteva nije primio državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara. Podnosilac prilaže i izjavu da od osnivanja do podnošenja zahteva za kredit nije primio državnu pomoć čija bi visina zajedno sa sredstvima kredita prekoračila iznos od 23.000.000 dinara;
  • da preduzetnik, osnivač/osnivači i odgovorna lica odnosno nosilac poljoprivrednog gazdinstva nije primio sredstva po Uredbi o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. ili 2018. godini, o čemu dostavlja izjavu;
  • da pretežna delatnost privrednog subjekta upisana u Agenciji za privredne registre odgovara nameni kredita koji se finansiraju iz ovog programa.

Detaljnije informacije možete naći na sajtovima Ministarstva privrede i PKS.

Javni poziv možete preuzeti ovde:

Javni-Poziv-Za-Ucesce-U-Programu