banner-image

SECPA obeležava Međunarodnu godinu zdravlja bilja

Udruženje SECPA se pridružilo globalnoj kampanji pod sloganom „Zaštitimo bilje, zaštitimo život“ u sklopu koje će u Srbiji, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obeležiti „Međunarodnu godinu zdravlja bilja“ (IYPH) koju su, na predlog Organizacije za Hranu i Poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (FAO), proglasile Ujedinjene Nacije (UN), a u vezi sa sprovođenjem Međunarodne konvencije za zaštitu bilja (IPPC).

„Zdravlje bilja je sve više ugroženo. Biljne bolesti i štetočine se pojavljuju sve ranije u sezoni i na mestima gde pre nisu bili viđeni. Tome su doprinele klimatske promene, ali i ljudske aktivnosti poput međunarodne trgovine i transporta, koje su omogućile i nehotično prenošenje štetočina i bolesti u nova staništa. FAO procenjuje da biljne bolesti i štetočine uzrokuju gubitke i do 40% useva širom sveta, kao i da bi poljoprivredna proizvodnja trebalo da poraste za oko 60% do 2050. godine kako bi se prehranila sve veća ljudska populacija. Stoga je važno da podignemo svest kod ljudi o značaju zaštite i očuvanja zdravlja bilja, kako u pogledu stvaranja uslova za proizvodnju dovoljnih količina hrane za rastuću ljudsku populaciju, tako i u pogledu zaštite životne sredine i očuvanja ekosistema. “ rekla je Katarina Krinulović, izvršna direktorka udruženja SECPA.

Na panel diskusiji 27. februara 2020, prisutnima će se obratiti eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva poput državnog sekretara Velimira Stanojevića, profesora Poljoprivrednog fakulteta Alekse Obradovića i Aurélie Dhaussy iz Evropske asocijacije za zaštitu bilja (ECPA). Panelisti će govoriti o različitim temama iz oblasti poljoprivrede, kao što su „Zašto je zdravlje bilja važno i šta činimo povodom toga“, „Aktivnosti ministarstva u oblasti zaštite i zdravlja bilja i značaj Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (IPPC)“, „Biljne bolesti i štetočine na koje treba obratiti posebnu pažnju i integralna zaštita bilja“ kao i koji su to izazovi sa kojima se naši poljoprivrednici susreću u praksi i kakve se aktivnosti sprovode u EU da bi se se unapredila oblast zaštite bilja. Svojim izlaganjem oni će, svako sa svog aspekta, ukazati na značaj zaštite i zdravlja bilja i kako svako može dati svoj doprinos u ovoj oblasti, ali i pružiti mnoštvo relevantnih činjenica koje su veoma važne za edukaciju opšte javnosti.

„Naše udruženje, posle 10 godina rada i iskustva sa brojnim izazovima sa kojima se susrećemo u oblasti zaštite bilja u Srbiji, pridružilo se globalnoj kampanji i iniciralo njeno sprovođenje u Srbiji kako bi se podigla svest naše javnosti o značaju zaštite bilja za život na našoj planeti. Takođe, nastojimo da podstaknemo dalju saradnju relevantnih aktera jer samo zajedničkim delovanjem možemo dovesti do održivog razvoja u ovoj oblasti.“ dodala je Katarina Krinulović, izvršna direktorka udruženja SECPA.