banner-image

Ministri EU o COVID-19: Podsticaji preduzetnicima u poljoprivredi 100.000 evra

Hrvatsko predsedništvo organizovalo je videokonferenciju ministara EU odgovornih za poljoprivredu i ribarstvo uz učešće poverenika Janusza Wojciechowskog i Virginijusa Sinkevičiusa, kako bi razgovarali o već preduzetim merama, kao i onima koje su planirane na nacionalnom i evropskom nivou u svrhu suzbijanja negativnog uticaja pandemije COVID-19 na poljoprivredu i ribarstvo.

Hrvatska ministarka poljoprivrede Marija Vučković sazvala je videokonferenciju s ciljem razmene informacija između država članica i institucija EU. U ovakvim vremenima, osiguravanje dostupnosti hrane jedno je od najvažnijih pitanja za 500 miliona evropskih građana. Stoga su dostupnost i proizvodnja hrane bile najvažnije teme.

“Da bi se osiguralo normalno funkcionisanje lanca sanbdevanja hranom, ključno je identifikovati kritične prepreke uzrokovane pandemijom virusa COVID-19. Glavna pitanja koja je istakla većina država članica bila su ograničenja u kretanju robe, promene u obrascu potrošnje i funkcionisanju poljoprivredno-prehrambenih sistema proizvodnje, kao i nedovoljna radna snaga zbog zatvaranja granica, izazova socijalne udaljenosti, obvezne izolacije ili karantina. Nakon današnje razmene iskustava, imamo jasniju predstavu o situaciji,” rekla je Marija Vučković. 

Kao odgovor na poteškoće s kojima se suočavamo, Komisija se pozvala na Investicijsku inicijativu kao odgovor na koronavirus kako bi brzo usmerila 37 milijardi evra za rešavanje posledica krize COVID-19. Što se tiče državnih podsticaja, povećani su maksimalni iznosi i do 120. 000 evra po preduzetniku koji deluje u sektoru ribarstva i akvakulture ili 100.000 evra po preduzetniku koji je aktivan u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih dobara. Za firme koje se bave preradom i stavljanjem u promet poljoprivrednih proizvoda utvrđen je prag u iznosu od 800.000 evra. Osim toga, Komisija je najavila produženje roka od mesec dana za podnošenje jedinstvenog zahteva za direktna plaćanja i ostale mere za 2020. godinu. 

Međutim, jasno je da su potrebne dodatne specifične i ciljane mere za podršku poljoprivredi i ribarstvu u EU koje adresiraju specifične potrebe zemlje članica. Ministri i Komisija potvrdili su spremnost u pronalaženju daljih mera podrške našim proizvođačima. Hrvatsko predsedništvo će koristiti današnju razmenu iskustava kao osnovu za budući rad u narednim nedeljama.

Ministri su istakli da EU poseduje dovoljno hrane koja će biti dostupna evropskim potrošačima. Mere koje je već predložila Evropska komisija u svim sektorima, uključujući promet, zdravstvo, socijalu te uvođenje „zelenih traka“ za snabdevanje hranom, zajedno s fleksibilnošću u pogledu državnih subvencija pomažu u prevladavanju ove situacije.

Države članice predložile su dodatne mere kao mogući odgovor na COVID-19 krizu u poljoprivredi i ribarstvu, uključujući pojednostavljenje ili odstupanje od određenih postupaka, kao što su izmene programa ruralnog razvoja te izveštavanje ili izvršavanje obveza preduzetih od strane korisnika. Predložena je veća fleksibilnost u provođenju mera ZPP-a i u prenosu odobrenih sredstava, kao i olakšavanje predzajma te aktiviranje intervencijskih i kriznih mera predviđenih Uredbom o zajedničkom tržištu.

“Ministri su danas pozvali Komisiju da pažljivo nadzire i brani integritet jedinstvenog tržišta te da predloži odgovarajuće mere u slučaju kada se utvrde problemi u lancu snabdevanja. Treba nam nekoliko dana da sažmemo rezultate ovog sastanka, a zajedno s Evropskom komisijom procijenićemo i odlučiti o daljnjim koracima koje treba preduzeti. Naša je zadatak održati evropski način života živim te zaštititi, nahraniti i zaposliti naše građane” , rekla je Marija Vučković. 

 S. K.