banner-image

Vinarima i vinogradarima IPARD novac za kupovinu opreme i izgradnju vinarija

Kako bi se ispunio cilj predviđen Strategijom razvoja vinarstva i vinogradarstva u Srbiji za period 2020-2030. godine, kojim je predviđeno da se površine pod vinogradima u Srbij i godišnje povećavaj u za 750-1000 hektara, neophodno je da se već u 2020. godini krene u zasnivanje novih i proširenje postojećih vinograda, objavljeno je u novom broju publikacije IPARD na dlanu MInistarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

S obzirom na to da realizacija investicija podržanih IPARD fondom, ne može biti otpočeta pre dobijanja rešenja o odobrenju projekta, na predlog Saveza vinara i vinogradara Srbije, investicije koje se odnose na podizanje, restruktuiranje i konverziju vinograda prestale su da budu dostupne kroz IPARD II Program.

Na ovaj način omogućeno je vinarima i vinogradarima da podršku za navedene investicije ostvare u okviru nacionalnih mera ruralnog razvoja, kod kojih se realizaciji investicije može pristupiti odmah i na  taj način – ovaj sezonski posao obaviti na vreme.

Podrška iz IPARD 2 programa je vinarima i vinogradarima i dalje dostupna za druge tipove investicija. IPARD sredstva su ipak i dalje dostupna proizvođačima iz sektora vinarstva i vinogradarstva, pa tako u okviru Mere 1 i Mere 3, oni mogu da ostvare podršku za nabavku opreme i mehanizacije, ali i za izgradnju i opremanje vinarija.

Na ovaj način, vinari i vinogradari, moći će da dobiju odgovarajuću podršku u pravo vreme, kako bi investicije u koje ulažu mogli da realizuju bez poteškoća.