banner-image
banner-image

Dmitrović: Zaustaviti pražnjenje sela

Ministar za brigu o porodici i demografiju u Vladi Republike Srbije Radomir Dmitrović izjavio je da je balans između razvoja gradova i zaustavljanja napuštanja sela jedan od glavnih prioriteta za Srbiju.

Dmitrović je govorio na regionalnom dijalogu „Demografska otpornost i održivi razvoj“, koji su organizovali regionalna kancelarija Populacionog fonda UN (UNFPA) i stalna misija Bugarske pri UN.

Kako je rekao, moramo napraviti balans između razvijanja gradova sa jedne strane i zaustavljanja pražnjenja sela sa druge strane, poručio je on i ukazao na značaj saradnje sa Populacionim fondom UN.

U zajedničkom saopštenju Kabineta Ministarstva za brigu o porodici i demografiji i UNFPA navodi se da je ovaj događaj bio prilika za to da zemlje regiona razmene iskustva i razgovaraju o demografskoj budućnosti ovog dela Evrope, imajući u vidu demografske promene u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji, kako u broju stanovnika usled niskog fertiliteta i migracija, tako i u njegovoj strukturi – godine, pol, obrazovanje, nacionalnost.

Tom prilikom je istaknuto da se mnoge zemlje istočne Evrope suočavaju sa ozbiljnim padom broja stanovnika, dok u zemljama centralne Azije prednjači broj mladih.

Pandemija koronavirusa ukazala je na brojne demografske ranjivosti i potrebu za boljim podacima o stanovništvu, a Srbija, kao i mnoge zemlje u regionu, prolazi kroz dramatičnu demografsku tranziciju čije su glavne odlike smanjenje broja stanovnika, visoke migracije pretežno mladih i obrazovanih ljudi i starenje stanovništva.

Prema poslednjim podacima, prosečna starost stanovnika Srbije je 43,3 godine, dok je svaki peti stanovnik stariji od 65 godina.

Učesnici regionalnog dijaloga su se složili da se ulaganjem u ljudski kapital i kreiranjem integrisanih i odgovornih javnih politika može pomoći porodicama i pojedincima da napreduju.