banner-image

Besplatna priprema za upis na Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

U okviru ovogodišnje besplatne pripremne nastave,  10. aprila biće održan treći termin besplatne pripremne nastave za buduće studente Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, piše Poljoprivrednik.  Zbog trenutne epidemiološke situacije besplatna pripremna nastava se održava on-line.

Zainteresovani budući studenti mogu da se prijave putem sajta fakulteta na kom se nalazi pristupni formular.

Novina je da od ove godine budući studenti mogu besplatno da preuzmu informator, zbirku zadataka za prijemni kao i materijale za pripremu, besplatno sa sajta fakulteta.

Pripremnu nastavu drže profesori fakulteta. Datumi  preostalih termina besplatne  pripremne  nastave  su 17. april i 5. jun 2021. godine.

Kandidati koji konkurišu za upis na integrisane akademske studije studijskog programa veterinarske medicine polažu prijemni ispit iz predmeta biologija i hemija, a na studijskim programima osnovnih akademskih studija jedan ispit po izboru iz predmeta: biologija, hemija, matematika ili ekonomika preduzeća o čemu se izjašnjavaju prilikom prijave na konkurs.