banner-image

U Plandištu na licitaciji njive po 23.266 dinara, u Šidu po 14.945

Javni oglas za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u drugom krugu u opštini Plandište raspisan je 14. maja. Ukupna površina koja se nudi u zakup iznosi 1.352 hektara. Sve državne njive koje su preostale za zakup u pladištanskim katastarskim opštinama izdaju se na 15 godina.

Najskuplje su parcele u Jermenovcima – licitacija kreće od 23.266 dinara. U Miletićevu početna cena po hektaru je 21.136 dinara. Rok za prijavu je 2. jun, a otvaranje ponuda zakazano je za 11. jun.

Kada je o vojvođanskim njivama reč, u Šidu je takođe u toku drugi krug javnog nadmetanja. Ponuđeno je 435,6 hektara državnih oranica. Uvid u dokumentaciju, što podrazumeva grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, je u zgradi opštine Šid, kao i na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište. Obilazak oranica orrganizovaće se 21. maja za sve katastarske opštine.

Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta je 3. juna u 12 časova. Najviša početna cena za hektar je 14.945 dinara u Erdeviku, koliko je i u Bačincima, a od te cene kreću i neke parcele u katastarskoj opštini Šid. Rok za prijavu je 26. maj u 12 časova. Sve njive izdaju se na godinu dana.

Zainteresovani poljoprivrednici mogu se na brz i jednostavan način prijaviti na javno nadmetanje elektronskim putem, koristeći web aplikaciju Digitalno javno nadmetanje.

Aplikaciji mogu pristupiti preko računara ili mobilnog uređaja, a jedini uslov koji moraju da ispune za učešće u nadmetanjima u drugom krugu je registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu tri godine.

S. K.