banner-image

EU za bolje uslove njenih 850.000 sezonskih radnika

Evropska agencija za rad (ELA) pokreće kampanju za podizanje svesti „Prava za sva godišnja doba“, skrećući pažnju na potrebu promovisanja poštenih i sigurnih uslova rada za sezonske radnike zaposlene širom zemalja EU.

Kampanju vodi Evropska agencija za rad, zajedno sa Evropskom komisijom, Evropskom platformom za borbu protiv rada na crno, mrežom EURES, zemljama EU i socijalnim partnerima. Trajaće između juna i oktobra 2021. godine.

Procenjuje se da se svake godine do 850.000 građana EU bavi sezonskim poslovima izvan zemlje porekla. Mobilni sezonski radnici imaju ista prava na poštene uslove rada kada rade u drugoj zemlji EU, sa istim radnim i socijalnim pravima kao i lokalni radnici. Međutim, s obzirom na privremenu prirodu svog posla, oni mogu biti ranjiviji na nesigurne uslove rada i života, prevare i zlostavljanja. Pandemija kovid19 pogoršala je sezonske uslove radnika i izložila ih povećanom zdravstvenom riziku.

Da bi se pozabavila ovim izazovima na terenu i zaštitila pravične uslove rada sezonskih radnika, Evropska agencija za rad sprovodi akcioni plan zajedno sa Evropskom komisijom, državama članicama EU i socijalnim partnerima. Kao deo ove integrisane akcije, komunikaciona kampanja „Prava za sva godišnja doba“ ima za cilj podizanje svesti mobilnih sezonskih radnika i njihovih poslodavaca o njihovim pravima, obavezama i dostupnim savetodavnim uslugama.

Cosmin Boiangiu, izvršni direktor Evropske agencije za rad, rekao je:

„ELA je stvorena da podrži zemlje EU i socijalne partnere u osiguravanju da mobilni radnici i poslodavci imaju koristi od poštenih uslova rada preko granica. Sezonski radnici su ključni za važne sektore naše ekonomije i njihova aktivnost je bila posebno osetljiva na uticaj pandemije kovid19. Sretni smo što smo počeli da ispunjavamo svoje zadatke podržavajući ih. Države članice EU i socijalni partneri znaju da mogu da računaju na to da će ELA podići svest o pravima i obavezama i podržati sprovođenje EU i nacionalnog zakonodavstva. Pošten rad nije sezonski. “