banner-image

Zaštitite na vreme maline, kupine i borovnice

Na području Srbije zasadi malina i kupina se u zavisnosti od sortimenta, nadmorske visine i ekspozicije terena nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste, dok se zasadi borovnica nalaze u različitim fazama bubrenja i otvaranja pupoljaka. Uglavnom se kretanje vegetacije registruje na nižim nadmorskim visinama.

U zasadima je, kako obaveštavaju iz Prognozno-izveštajne službe (PIS), trenutno u toku rezidba, kao i vezivanje izdanaka maline i kupine. Prilikom rezidbe preporučuje se odstranjanje svih sasušenih i zaraženih izdanaka.

U zasadima malina i kupina posebnu pažnju treba obratiti na lastare koji su sa simptomima ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didimela applanata), sa simptomima sušenja izdanaka (Leptosphaeria coniothirium) kao i one sa prisutnim galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi). Preporuka je da se takvi, zaraženi lastari, orežu do osnove, iznesu iz zasada i unište.

Prilikom vezivanja izdanaka treba voditi računa da se na 1 dužni metar špalira veže 4 do 6 zdravih izdanaka kako bi se tokom vegetacije omogućilo dobro provetravanje i umanjio rizik od razvoja bolesti.

Nakon orezivanja i vezivanja izdanaka, sa ciljem dezinfekcije rana nastalih rezidbom i smanjenja infektivnog potencijala gljivičnih i bakterijiskih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakra:

Nordox 75 WG (a.m. bakar – oksid) u koncentraciji  0,2% ili

Everest (a.m. bakar – oksid) u koncentraciji 0,4% ili

Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) 0,35%.

Sa ciljem suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja, preporuka je i primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 2%.

Sprovođenje tremana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom vode na temperaturi iznad 5°C. U zasadima u kojima je završeno orezivanje primena hemijskih mera zaštite se preporučuje pre najavljenih padavina za četvrtak.