banner-image
banner-image

In vitro proizvodnja sadnica – najnovija dostignuća iz Nemačke stigla u Srbiju

O Ognjenu Đenisiću i njegovoj in vitro proizvodnji biljaka pisali smo u trenutku kada je firma koju je osnovao tek počinjala sa radom. Od tada, njegova proizvodnja je napredovala, pa tako sada može da se pohvali licencom za proizvodnju sadnica nemačke genetike, odnosno podloga za kalemljenje šljive i kajsije, kao i trešnje i višnje.

Firma Ognjena Đenisića jedina sa licencom za proizvodnju sadnica nemačke genetike

Ovakvu licencu, kako kaže, nemaju druge firme, pa ih stoga ova proizvodnja izdvaja na tržištu:

„Sadnice su domaće proizvodnje, tj. proizvode se u laboratoriji INVITROS ali se proizvodnja zasniva na sadnicama koje dolaze iz Nemačke, direktno od licencne kuće. Mi kao firma dobijamo otprilike 100 sadnica inicijalnog 100 odstotnog zdravog sadnog materijala zasnovanog u laboratoriji u Nemačkoj. Od njega u našoj laboratoriji proizvodimo potrebne količine. Proizvodnjom ovih sadnica ne bi smeo da se bavi niko na ovim prostorima sem firme INVITROS koja je takođe licencirana i za trzista Crne Gore, BiH i Makedonije“, objašnjava Đenisić.

O kakvim sadnicama je reč?

 „U pitanju su slabo bujne vegetativne podloge, a proces proizvodnje se odvija isključivo u laboratorijama za kulturu tkiva koje imaju licencno pravo za proizvodnju i promet ovih sadnica.

Ista proizvodnja, koja se odvija u jednoj Italiji ili Nemackoj kada je u pitanju laboratorijska proizvodnja, postoji i u Srbiji

Gisela je slabo bujna podloga koja se najčešće koristi za kalemljenje trešnje, a najveći broj modernih zasada zasnovan je upravo na njoj. Gisele sadnice mogu biti različite: Gisele 5 i Gisele 6  i drugačije su bujnosti. Gisela 5 je nešto kržljavija od Gisele 6.

Podloga Wavit koju koristimo se sve više pojavljuje u zasadima i predstavlja jednu od najperspektivnijih podloga kada su u pitanju zasadi šljive i kajsije.“

Zašto su ove sadnice značajne?

„Kada je o dolasku ovih sadnica na naše tržiste reč značajno je to da od sada apsolutno ista proizvodnja, koja se odvija u Italiji ili Nemačkoj kada je u pitanju laboratorijska proizvodnja, postoji i u Srbiji.

Sada svaki ozbiljan proizvođač sadnica ili čak proizvođač plodova voća koji samostalno proizvodi sadnice za svoje zasade, može da kupi sertifikovanu sadnicu, genetski uniformnu, sa podloge koja trenutno može da se nabavi samo u inostranstvu. U inostranstvu su cene  značajno više, a na to treba dodati i troškove transporta, kao i cene koštanja same proizvodnje u toj zemlji, u Italiji u najčešćem slučaju“, navodi on i ističe da se prednost ovih sadnica, pored uniformnosti rasta kalemljenih sadnica u rasadniku i u voćnjaku i pozdane genetike, ogleda i u samoj laboratoriji, „ova proizvodnja odvija se u strogo kontrolisanim uslovima, gde postižemo mnogo veći broj biljaka po jedinici površine, a samim tim i mnogo veće prinose po hektaru.“

Kako izgleda proizvodnja ovih sadnica u laboratoriji INVITROS?

„Početni materijal predstavlja mlade biljke koje su tek uvedene  u laboratorijske uslove. U našem slučaju početni materijal dolazi iz Nemačke u manjim količinama gde mi od njega procesom umnožavanja u laboratoriji stvaramo dovoljne količine za domaće tržište. Bitno je spomenuti da biljke dobijamo u sterilnim kutijicama i na hranljivoj podlozi (gelu).

Proizvodnja u strogo kontrolisanim uslovima za bolji prinos

Nakon umnožavanja, dolazi se do procesa ukorenjavanja i aklimatizacije, tj. navikavanja biljaka iz laboratorijskih, sterilnih i strogo kontrolisanih uslova na uslove spoljašnje sredine.“

Da bi firma našeg sagovornika dobila ovu licencu bilo je potrebna kombinacija znanja i truda, ali i strpljenja. Kako kaže sagovornik Agrosmarta, želja da rasadničarima i voćarima sa našeg prostora pruži dobar sadni materijal, bila je veća od prepreka:

„Za dobijanje ove licence i dolazak sadnica ovakvog tipa u Srbiju, bilo je potrebno dosta upornosti i istrajnosti. Pregovori sa nemačkom firmom trajale su skoro dve godine, a tek nakon toga smo potpisali ugovor.

Ipak, ono što je najvažnije jeste da će od sada poljoprivrednici moći da isprate trend moderne proizvodnje sadnica i da ponude odličan kvalitet. Za kranje kupce, bitno je da znaju da su kupili dobar proizvod. Ovakav novitet u našoj zemlji sinonim je za modernizaciju!“

Vanja Velisavljev