banner-image

U sektoru poljoprivrede stvoreno 41,6 odsto više otpada u odnosu na prošlu godinu

Tokom 2021. godine u Republici Srbiji sektori ekonomskih delatnosti  stvorili su 69,6 miliona tona otpada. Ukupno je tretirano 64,5 miliona tona otpada, pri čemu je reciklirano 16,7% više otpada u odnosu na prethodnu godinu, objavio je Republički zavod za statistiku.

Tokom 2021. godine u Republici Srbiji sektori: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Rudarstvo, Prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama, Građevinarstvo i sektori uslužnih delatnosti stvorili su 69,6 miliona tona otpada što predstavlja povećanje od 23,0% u odnosu na prethodnu godinu.

Kad je reč o stvorenim količinama otpada, posmatrano po sektorima, i u odnosu na prethodnu godinu, u 2021. godini zabeležena su sledeća kretanja: sektor Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – rast od 41,6%, Rudarstvo – rast od 30,2%, Prerađivačka industrija – rast od 2,7%, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom – pad od 8,1%, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama – pad od 5,1%, Građevinarstvo – pad od 19,0%, i sektori uslužnih delatnosti – pad od 11,4%.

Iako je u sektoru Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo došlo do značajnog porasta otpada, ovaj sektor, kao što se može videti na grafikonu nema velik uticaj na ukupnu količinu stvorenog otpada.