banner-image

Rode česta meta strujnih udrara, rešenje izolacija opasnih stubova

Drugu godinu zaredom, zahvaljujući saradnji Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije sa kompanijom Lunatronik, javnost je bila u prilici da, uz pomoć 4G kamere sa solarnim napajanjem, prati uživo video prenos iz gnezda roda Sare i Novka.

Ovaj par roda tako je nazvan po selu Saranovu u Šumadiji gde se njihovo gnezdo i nalazi na jednom dimnjaku visokom preko 10 metara.

U prethodnih par meseci iz ovog gnezda pristizali su samo lepi prizori: povratak roditelja u gnezdo, ležanje na jajima, rađanje mladih, briga roditelja o mladuncima. Uživanje u rastu ovih ptica prekinuto je lošim vestima.

Prilikom svog prvog leta, dva mladunca od ukupno četiri koliko su Sara i Novko podigli ove godine, nastradala su od strujnog udara (elektrokucije) na niskonaponskom stubu koji se nalazi u blizini gnezda.

Rode su jedna od vrsta koje najčešće stradaju od elektrokucije. Kako bi se problem rešio, potrebno je ove opasne stubove izolovati da bi se sprečilo dalje stradanje. Zbog toga, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije od 2018. godine aktivno prati i beleži slučajeve stradanja ptica na dalekovodima.

Pomenute aktivnosti izuzetno su zahtevne i skupe, te ih Društvo ne može sprovoditi samostalno, već u saradnji sa kompanijama koje se staraju o prenosnoj i distributivnoj mreži. Dugoročno posmatrano, najvažnija aktivnost u sprečavanju elektrokucije narednih decenija biće izmena načina konstruisanja stubova i zamena opasnih bezbednim elementima.

Strujni udari (elektrokucija) i sudari sa žicama dalekovoda (kolizija) koji uzrokuju hiljade smrtnih slučajeva i povreda koje bi se mogle izbeći, predstavljaju jednu od najvećih pretnji divljim pticama.

Ove pretnje su cilj projekta LIFE Danube Free Sky koji u našoj zemlji sprovodi Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Ovaj projekat predtavlja jedinstveni primer široke međunarodne saradnje duž jednog od najvažnijih selidbenih koridora, mesta zaustavljanja i zimovališta za mnoge vrste ptica u Evropi – reke Dunav.