banner-image

Vladimir Vanja: Sve veće interesovanje srpskih stočara za češku genetiku

Saradnja Republike Češke i Srbije u oblasti poljoprivrede sve je jača, a u prethodnih nekoliko godina naročito je intezivirana na polju stočarstva – poljoprivrednici u Srbiji sve su više zainteresovani za češku genetiku, mehanizaciju i opremu za farme, ocenjuje u razgovoru za Agrosmart Vladimir Vanja, agroekonomski diplomata u Ambasadi Republike Češke u Beogradu, nadležan za unapređenje trgovinsko-ekonomske saradnje u oblasti poljoprivrede.   

Vladimir Vanja: U prethodnih nekoliko godina naročito je intezivirana saradnja na polju stočarstva

Češka Republika postala je prepoznatljiva kao zemlja sa visokim kvalitetom genetike stoke, ne samo kod goveda već i kod ovaca, koza i drugih životinja, i ne samo u Srbiji već i šire, u celom regionu, naglašava on. Navodi da dve srpske kompanije, Centar za veštačko osemenjavanje Toplek i vršački Taurus agro konsalting, uspešno sarađuju sa češkim kompanijama preko kojih poljoprivrednici u Srbiji mogu da nabave genetski materijal a, kako kaže, uvozi se i puno junica.

U razgovoru koji smo vodili uoči simpozijuma „Prezentacija genetskog potencijala goveda u Republici Češkoj“ održanom pre par dana u Vršcu, ovaj diplomata naglasio je da je kroz saradnju sa srpskim farmerima uočena njihova potreba za novim saznanjima i dodatnom edukacijom i informacijama o kvalitetu češke genetike.

-Videli smo da postoji izraženo interesovanje uzgajivača u Srbiji za našu genetiku pa smo organizovali krajem avgusta posetu sajmu Zemlja hraniteljka u Češkim Buđejovicama, u južnoj Češkoj. Taj sajam jedan je od najznačajnijih događaja u našem agraru, a farmeri i firme iz Srbije imali su mogućnost da vide najnoviju mehanizaciju, vrhunska grla stoke, da posete uspešne farme i kompanije koje se bave genetikom. Veliki interes pokazali su upravo za rad laboratorija koje proučavaju genetiku. Stoga smo 4. oktobra organizovali seminar za više učesnika u Vršcu, kaže Vanja i dodaje da su prisustvovali vodeći srpski farmeri i stručnjaci za uzgoj goveda, kao i predstavnici relevantnih srpskih institucija.

Seminar u Vršcu: „Prezentacija genetskog potencijala goveda u Republici Češkoj“

Bilo je, kako kaže, reči o razvoju i trenutnom stanju genetike goveda u Republici Češkoj, kao i o mogućnostima njene primene za poboljšanje kvaliteta srpskog uzgoja goveda.

-Češka Republika je godinama, još u vreme socijalizma, radila mnogo na unapređenju genetskog potencijala, a naročito je puno pažnje tome posvetila unazad 30 godina. Državni instituti su više-manje privatizovani ali su ostali povezani sa našim Ministarstvom poljoprivrede i drugim institucijama. Tako na primer, Češko-moravski savez uzgajivača stoke uživa poverenje Ministarstva poljoprivrede da prati matične knjige stoke. U sklopu tog saveza funkcionišu i laboratorija i institut za genetiku. Seminar u Vršcu bio je prilika da se prenesu mogućnosti koje srpski poljoprivrednici mogu da iskoriste. Kada to kažem, mislim i na analize u vezi sa genetikom. Ranije su, naime, genetski uzorci za analizu slati u Ameriku, Kanadu ili Mađarsku, ali to što se slalo u Mađarsku opet je završavalo u Češkoj. Stoga smo odlučili da pokažemo srpskim farmerima da imaju direktan put do evropskih laboratorija, tj. put do laboratorija u našoj zemlji, kaže Vanja.

Teško je biti mali farmer u današnje vreme

Osvrćući se na značaj udruživanja farmera naš sagovornik navodi da ni Češka nema jedinstvenu poljoprivrednu komoru, poput nekih drugih evropskih zemalja, što bi bilo dobro, ali da postoji poljoprivredni savez, kao i savez prehrambene industrije, te udruženja uzgajivača stoke (ovaca, tovnih goveda…).

-Imamo nekoliko udruženja ali ona se znaju dogovoriti i izneti zajednički svoje stavove prema vladi. Razne kompanije i farme, bilo velike ili male, su udružene kroz različite oblike. U Češkoj ne postoiji nacionalni trgovački lanac, sve su to strane kompanije koje diktiraju cene i to je problem za češke poljoprivrednike. Trgovci, naravno, kupuju robu tamo gde im je povoljnije, ona često nije poreklom iz Češke. Nije prošao predlog da određen procenat domaće robe mora biti obavezno na rafovima u trgovačkim lancima i to je šteta – ocenjuje Vanja.

Naročito su danas u nezahvalnom položaju mali farmeri, što je u Srbiji još veći problem budući da ima mnogo više takvih gazdinstava nego Češka.

Češka Republika je godinama radila na unapređenju genetskog potencijala

-Vidimo, problem je s mlekom. Kada imate puno malih farmi koje morate obilaziti i skupljati mleko, to nije isplativo. U Češkoj Republici mnogo je velikih farmi što smanjuje troškove proizvodnje. Dosta teško je biti mali farmer u današnje vreme – kaže naš sagovornik.

I ribarstvo možemo razviti po češkom modelu

-Češka Republika poznata je po razvijenom ribarstvu i nastojaćemo da saradnju sa Srbijom proširimo i na tom polju. Već tradicionalno postoji dobar odnos između čeških i srpskih uzgajivača ribe, češki šaran je poznat u Srbiji i ovde se koristi češko iskustvo. Nažalost, ribarstvo u Srbiji nije u ekspanziji ali potencijal svakako postoji. Naročito mogu da budu zanimljivi takozvani ras sistemi, to jest sistemi uzgoja ribe u kotrolisanim uslovima. Akvaponija se u Češkoj pokazala kao dobar način proizvodnje i poslovni model – uključuje i uzgoj povrća i to su sistemi koji funkcionišu, pimenjuju ih velike kompanije i one proizvode značajne količine za izvoz u Franscusku, Španiju… To može biti trend i u Srbiji, pogotovo ako se rade i bioenergane u sklopu tih sistema, ako postoji izvor toplotne energije. Verujem da će to biti budućnost na farmama – iznosi Vanja.

Od opreme za farme preko hmelja do mehanizacije za šume

Među češkim firmama koje su prisutne u Srbiji izdvajaju se i one koje proizvode opremu za stočarsku proizvodnju, mehanizaciju, opremu za obradu zemlje…, navodi Vanja.

Recimo, Agrico ima kompletan asortiman za uzgajivače – od staja, mašina za hranu, sistema za klimatizaciju, preko stajskih ograda, skladišta za žito, ekstrudera, do viskokapacitetnih silosa za skladištenje đubriva sa mašinama za ekonomčinu primenu. Jedan je od najznačajnijih čeških dobavljača tehnologije za odgoj i ishranu svinja a svoje proizvode izvozi u mnoge zemlje Evrope i sveta.

Bauer Technics spada među svetske lidere u projektovanju i postavljanju farmi po sistemu ključ u ruke. Isporučuje kompleksne investicione celine u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Kompanija Jihočeský chovatel bavi se oplemenjivanjem domaćih životinja. Među delatnosti kompanije spada i trgovina životinjama i proizvodnja i prodaja semena za oplodnju krava, kao i konsultantske usluge.

Budući da je Češka jedna od vodećh zemalja u proizvodnji piva, dosta tehnologije u Srbiji vezano je za ovu zemlju. Uvozi se češki hmelj i češki slad, a kompanije iz ove zemlje prate i tehnologijom i opremom pomažu razvoj mini pivara kod nas.

Oprema za manipulaciju šumom takođe je jedan od aduta češke privrede koji bi trebalo da zauzme bolje pozicije u srpskom šumarstvu.

S. Gluščević