banner-image

Vanredna odbrana od poplava na rekama Ibar i Raška

Nakon proglašenja vanredne odbrane od poplava na više lokacija, gde je najkritičnije bilo u Novom Pazaru, Tutinu i Prijepolju, situacija na terenu se stabilizovala tokom noći. Usled dugotrajnih obilnih padavina i naglog porasta vodostaja ispunjeni su kriterijumi da se ukine redovna odbrana i proglasi vanredna odbrana od poplava na reci Ibar i Raška na Vodnoj jedinici „Ibar- Kraljevo, Novi Pazar“ sektor M.12.

Direktor JVP „Srbijavode“ ističe da je poplavni talas koji je juče naišao, pogodio najviše Novi Pazar, ali da je situacija danas pod kontrolom i da su reke vratile u svoja korita: „Danas sprovodimo određene mere na reci Lim u Prijepolju, gde je sada najteža situacija, a u toku noći postavili smo zaštitni mobilni sistem. Na vodnoj jedinici „Lim-Prijepolje“ uvodi se redovna odbrana od poplava na reci Grabovici u Sjenici na sektoru S.7. u dužini od 0,7 km.“

Sve jedinice Sektora za vanredne situacije, lokalne samouprave i službe JVP „Srbijavode“ sa opremom i mehanizacijom su na terenu i sprovode svoje radnje, a džakovi za odbranu od poplava su raspoređeni i distribuirani na svim ugroženim područjima. Očekujemo da će ovaj poplavni talas trajati još danas i sutra, a najavljene su padavine tokom noći. Svi ljudi i oprema ostaju 24 sata na terenu, kako bi situacija bila pod kontrolom.”

Direktor Puzović je objasnio da postoji 3 stepena odbrane: „Imamo redovnu odbranu, kada imamo naznaku od RHMZ-a da će doći do porasta i tada se obilaze svi lokaliteti, a kada vodostaj poraste i ispune se određeni kriterijumi proglašava se vanredna odbrana od poplava i tada su službe 24 sata na terenu i sprovode mere zaštite. Ukoliko se proceni da nema dovoljno resursa i ljudstva onda je predlog da se proglasi vanredna situacija, kako bi mogli da se koriste svi resursi lokalne samouprave, Vojske Srbije i policije.“

Puzović je dodao da je na teritoriji Republike Srbije palo između 120 i 140 l kiše za 24 sata: „Svi vodni objekti su izdržali i nismo imali izlivanja na uređenim delovima, gde su izgrađeni nasipi, sve ovo se dešavalo na neuređenim i neregulisanim delovima. Problem su i velike količine otpada u rekama koji, na taj način, ugrožava svaki most, na neuređenim delovima.”

Direktor JVP „Srbijavode“ zaključio je da potrebno raditi na edukaciji i podizanju svesti građana i da se očekuje da će tokom današnjeg dana da se završe svi radovi na čišćenju i uređenju svih ugroženih delova. Službe JVP „Srbijavode“ i nadležnih vodoprivrednih preduzeća prate kretanje promena nivoa vode na terenu, kao i promene stanja na odbrambenim linijama. Na područjima gde su evidentirana kritična mesta i gde su na snazi Naredbe za vanrednu odbranu od poplava, ukoliko bude potrebno angažovaće se dodatno ljudstvo i mehanizacija u cilju sprečavanja plavljenja područja i nastanka oštećenja zaštitnih vodnih objekata.