banner-image

Slavko Vukov zahvaljujući IPARD-u obnovio poljoprivrednu mehanizaciju

Individualni poljoprivredni proizvođač Slavko Vukov (39) iz Starog Žednika, Subotica, u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano nešto preko 26 hektara pod merkantilnim kukuruzom, pšenicom, detelinom, a u setvenoj strukturi najzastupljenija mu je merkantilna uljana repica. Takođe, u strukturi stočnog fonda ima registrovano 78 goveda.

Kako bi unapredio sopstvenu proizvodnju i obnovio poljoprivrednu mehanizaciju, Slavko je odlučio da dodatna sredstva obezbedi kroz Meru 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava IPARD programa u sektoru meso – goveda. Učestvovao je na tri javna poziva za dobijanje IPARD sredstava i podneo tri zahteva, objavljeno je u publikaciji Ipard na dlanu.

U okviru Drugog javnog poziva za Meru 1 podneo je zahtev za nabavku novog traktora u ukupnoj vrednosti investicije nešto više od 69.000 EUR, isplaćena mu je IPARD podrška od oko 45.000 EUR, od čega je doprinos EU iznosio oko 34.000 EUR.

Sredstva za nabavku prese za rol-bale Slavko Vukov ostvario je u okviru Trećeg javnog poziva, takođe za IPARD Meru 1 i to za vrednost investicije od skoro 38.000 EUR, dok mu je isplaćena podrška od oko 24.700 EUR, pri čemu je doprinos EU iznosio 18.500 EUR.

Na Šestom javnom pozivu za Meru 1 podneo je zahtev za nabavku teleskopskog manipulatora. Ukupna vrednost investicije je nešto više od 69.000 EUR, dok je Slavku isplaćena podrška od skoro 47.800 EUR, od čega je doprinos EU bio u vrednosti oko 35.800 EUR.

Imanje vrednog Slavka Vukova i njegove porodice posetio je i ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre. Tom prilikom Slavko je izjavio da mu je kupovinom mašina koje ubrzavaju i olakšavaju rad, prvenstveno jer su nove i kvalitetne, IPARD program omogućio važnu podršku i mogućnost da dalje planira razvoj poljoprivrede i stočarstva na svom gazdinstvu.