banner-image

Pokrajina ulaže 1,8 milijardi dinara u razvoj turističke infrastrukture

U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, u Novom Sadu je održana prva od tri planirane javne rasprave na kojoj je  predstavljen Nacrt programa razvoja turizma AP Vojvodine za period od 2023. do 2025. godine.

Prezentaciju je otvorio resorni sekretar dr Nenad Ivanišević, koji je istakao da je reč o razvojnim programu kojim su jasno definisane aktivnosti u sferi turizma u narednom periodu. Nacrt je pripremljen u skladu sa nacionalnim dokumentima u ovoj oblasti – Zakonom o turizmu i Strategijom razvoja turizma  Republike Srbije, i proističe iz plana razvoja AP Vojvodine 2022–2030. godine.

„Cilj ovog programa je da oblast turizma u našoj pokrajini nastavi da se razvija planski i na naučnim osnovama. Turizam je jedna od oblasti koja  se brzo oporavile nakon pandemije, i mi već o 2022. možemo govoriti kao o boljoj turističkoj godini u odnosu na 2019. Ovim dokumentom želimo da trasiramo put razvoja turizma u AP Vojvodini u narednom periodu, kao i da definišemo one oblike turizma koji do sada nisu posebno definisani, poput verskog turizma. Poseban akcenat biće i na razvoju lovnog turizma gde je cilj da se objedini lovna ponuda na celoj teritoriji AP Vojvodine, kao i da doprinesemo razvoju digitalnog turizma“, istakao je Ivanišević.

On je posebno naglasio značaj ulaganja Pokrajinske vlade u razvoj turističke infrastrukture i rekao da su pravi primer za to i novi putevi na Fruškoj gori, što će doprineti porastu broja poseta Vojvodini.

„Ovim planom predviđeno je preko 1,8 milijardi dinara ulaganja u razvoj turističke infrastrukture u našoj pokrajini. Posebna pažnja posvećena je manifestacionom turizmu, jer brojne posete se upravo planiraju u skladu sa održavanjem manifestacija poput Egzita i Tamburica festa, ali i drugih od posebnog značaja za Vojvodinu“, kazao je Ivanišević. U prilog tome naveo je činjenicu da je manifestacioni turizam u godinama pre pandemije okupljao u Vojvodini godišnje do 400.000 gostiju i zato je, kako je rekao, ideja da se posebno razvija održavanje manifestacija i u manjim sredinama.

Sekretar Ivanišević je sve poslenike u oblasti turizma pozvao da daju svoj doprinos radi kreiranja konačnog dokumenta koji bi uskoro trebalo da bude usvojen u Skupštini AP Vojvodine.

Rukovodilac u izradi ovog dokumenta prof. dr Bela Muhi sa Univerziteta EDUKONS istakao je da je reč o programu koji sadrži puno novih elemenata kada je reč o razvoju tirizma u AP Vojvodini.

„Stručnjaci su analizirali oblike turizma koji su aktuelni kod nas, ukazali na neke koristi koje donosi razvoj ove oblasti i sačinili akcioni plan. Ukupno smo definisali 14 oblika turizma karakterističnih za našu pokrajinu. Imamo adekvatne resurse, neophodno je još sredstava za turističku infrastrukturu i postoje zahtevi za ulaganje u kadrove i program edukacije. Jedan od novih pravaca koje želimo razviti jeste i digitalni turizam, jer novo vreme ima i nove zahteve koji se ogledaju u  turističkim formama poput virtuelnih putovanja“, istakao je dr Muhi.

Preostale dve javne rasprave biće održane 26. januara u Subotici i 2. februara u Zrenjaninu.