banner-image

Najviše trošimo na hranu i piće, najmanje na zdravlje

 U 2022. godini, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu (sva domaćinstva) iznosili su 78 393 dinara, a izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava (sva domaćinstva) iznosili su 78 678 dinara. U odnosu na 2021. godinu, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi viši su za 9,3%, i izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava viši su za 9,4%, nominalno, saopšteio je Republički zavod za statistiku.

Usled pandemije virusa KOVID-19, Republički zavod za statistiku (RZS), polovinom marta 2020. godine, prekinuo je istraživanje “Anketa o potrošnji domaćinstava” na terenu. Početkom jula nastavljena je terenska realizacija ovog istraživanja. S obzirom na to da istraživanje nije sprovedeno u kontinuitetu tokom cele godine, RZS ne raspolaže podacima za 2020. godinu.

Prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi domaćinstava u gradskim područjima iznosili su 80 697 dinara (viši su za 9,2% nominalno, u odnosu na 2021), a kod domaćinstava u ostalim područjima iznosili su 74 644 dinara (viši su za 9,5% nominalno, u odnosu na 2021).

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u gradskim područjima iznosili su 81 087 dinara (viši su za 9,2% nominalno, u odnosu na 2021), dok su kod domaćinstava u ostalim područjima iznosili 74 739 dinara (viši su za 9,7% nominalno, u odnosu na 2021).

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava (sva domaćinstva) čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 36,0% i za stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala goriva – 16,1%. Slede izdaci za transport – 8,9%, za ostale lične predmete i ostale usluge – 5,9%, za komunikacije – 5,5%, za rekreaciju i kulturu – 5,1%, za odeću i obuću – 4,9%, za alkoholna pića i duvan – 4,7%, za zdravlje – 4,4% i 8,5% čine izdaci za ostale grupe lične potrošnje.

Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u 2022. godini (8 856 za Republiku Srbiju), anketirano je 5 927 domaćinstva (67%).