banner-image

Zaštita trešnje od truleži, pegavosti lišća, vaši i stenica

U zasadima trešanja sa najranijim sortimentom započelo je sazrevanje plodova, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do plodovi oko polovine krajnje veličine, objavila je Prognoszno -izveštajna služba (PIS).

U fazama sazrevanja plodovi su osetljivi na infekciju različitim prouzrokovačima truleži  (Monilia spp.). Trenutni vremenski uslovi u proizvodnji sa čestim i dugotrajnim padavinama veoma su povoljni za razvoj navedenih patogena. Sa ciljem zaštite trešanja koji se nalaze u fazama sazrevanja plodova preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

  • Luna sensation (fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,3-0,4 l/ha (karenca 3 dana) ili
  • Luminis, Signum (boskalid+piraklostrobin) ukoličini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 14 dana).

Uslovi su povoljni i za razvoj prouzrokovača pegavosti lišća trešnje (Blumeriella jaapi). U zasadima trešanja srednjeg i kasnog sortimenta se preporučuje primena fungicida pred najavljene padavine:

  • Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane m 45 (mankozeb) u koncentraciji 0,2-0,25% (karenca 21 dan) ili
  • Agrodin (dodin) u koncentraciji 0,1% (karenca 21 dan).

Vizuelnim pregledima zasada trešanja registrovano je prisustvo crne trešnjine vaši (Myzus cerasi), a u pojedinim zasadima uočeno je i prisustvo odraslih jedinki braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo ovih štetočina i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena nekog od insekticida:

  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) u koncentraciji 0,07% (karenca 14 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.