banner-image

Zaštita leske od pepelnice, lisne i štitaste vaši

Na području Srbije zasadi leske se nalaze u početnim fazama razvoja plodova. 

Foto: PIS

Pregledom zasada registrovano je prisustvo leskine lisne vaši na naličju listova i grančicama, a u toku je i početak piljenja larvi leskine štitaste vaši i njihova migracija na naličje listova.

Ishranom ovih štetočina dolazi do različitih deformiteta mladara, zaostajanja u porastu, a usled jačeg napada leskine štitaste vaši može doći do sušenja rodnih grana pa čak i do propadanja celog stabla. Obe pomenute vaši luče obilje medne rose, stvarajući pogodan supstrat za razvoj gljiva čađavica.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo pomenutih vaši i po potvrdi njihovog prisustva primena insekticida Tonus u dozi 0,025 odsto.

Takođe, u zasadima se registruje i prisustvo simptoma pepelnice leske. Trenutni uslovi u proizvodnji izuzetno pogoduju razvoju ovog patogena, te se preporučuje primena fungicida Topas 100 EC u dozi 0,04 odsto.