banner-image

U Srbiji se godišnje baci 700.000 tona hrane

U Srbiji se godišnje baci više od 700 hiljada tona hrane, ali skoro svaka deseta osoba na svetu oboli od pokvarene hrane.

– Trećina hrane koja se proizvede nikada se ne upotrebi, prema nekih podacima oko 247 hiljada rona jestive hrane se godišnje baci u Srbiji, naravno brojke su veće ako računamo i onaj neizbežni deo otpada od hrane koji nastaje kao što su kora od banane, ljuska od jajeta. Ono što jeste prvi identifikovani problem jeste da hrana kojoj ističe rok još uvek nije zakonski regulisano kako i na koji način može da se donira da bi se ti viškovi izbegli – rekao je Slobodan Krstović, direktor za održivi razvoj „NALED-a“.

Srbija nije bogato društvo, sa velikim brojem siromašnih i gladnih važno je da nam sva hrana bude maksimalno iskorišćena. Takođe, značajno je i da uočavamo razliku kada na proizvodima stoji natpis „upotrebljivo do“, a kada „najbolje upotrebiti do“.

– Zakon o bezbednosti hrane prepoznaje upravo rokove „najbolje upotrebiti do“ i „upotrebljivo do“, znači da ovaj period između govori u prilog tome da namirnice i dalje mogu biti upotrebljene i upravo je taj rok jako važan u smislu potencijalnog doniranja hrane koje u Srbiji i dalje nije regulisano  – rekao je Krstović i dodao da su oni zagovarali da se sva ova hrana donira i da se omoguće poreske olakšice onima koji doniraju takvu hranu i da se PDV na te namirnice ne plati.