banner-image

Ksenotransplantacija: U Kini presađena jetra svinje u telo čoveka

U Kini je u toku 2022. godine izvršeno 6000 transplantacija jetre kod ljudi, iako su svarne potrebe za transplantaciju kod pacijenata sa oboljenjima ovog organa višestruko veće.

U martu 2024. godine, kineski istraživači su transplantovali genetski modifikovanu svinjsku jetru u telo čoveka koji je bio u kliničkoj smrti.

Ksenotransplantacija srca i bubrega poreklom od svinje u organizam ljudi je u prethodnim godinama izvršena, o čemu smo i mi pisali. Podaci koji se prikupljaju u ovim važnim operacijama su od neprocenjivog značaja da bi se utvrdilo da li organi svinje mogu da premoste nedostatak organa potreban za transplataciju kod ljudi.

Porodica primaoca dala je saglasnost za operaciju, koja je uključivala transplantaciju jetre od minijaturne svinje koja je uzgajana posebno zbog njene pogodnosti za transplantaciju organa. Pre transplantacije, jetra svinja je podvrgnuta genetskoj modifikaciji kako bi se smanjile šanse za odbacivanje organa, što je velika prepreka u ksenotransplantaciji.

Istraživači su svesni da rezultati ovog istraživanja imaju izvesnih ograničenja s obzirom da je ova transplantacija izvršena u telo osbe kod koje mozak nije bio u funkciji, a samim tim narušena je bila sinteza velikog broja hormona, koji značajno mogu da utiču na sam ishod transplantacije.

Takođe istraživači ovog tima smatraju da je ksenotransplantacija jetre jedno kratkoročno rešenje za pacijente, koji može doprineti regeneraciji jetre ili povećanja funkcionalnog kapaciteta obolele jetre. Takođe ovo može biti trenutno rešenje za pacijente koji čekaju na donore organa i čija se situacija može rešiti isključivo transplantacijom ovog organa.

Za sada nepoznat sam kapacitet jetre svinja za sintezu ogromnog broja jedinjenja koja jetra čoveka sintetiše. U svakom slučaju, tim koji je radio na prvoj ksenotransplantaciji jetre u organizam čoveka odradili su sjajan posao, a ove godine istraživači ovog tima planiraju još jednu ksenotransplantaciju jetre u organizam čoveka.

Izvor: Institut za veterinarstvo „Novi Sad“