banner-image

Neformalna zaposlenost najveća u poljoprivredi

U prvom kvartalu 2024. godine broj zaposlenih iznosio je 2 871 700 a broj nezaposlenih 299 100. Stopa zaposlenosti za dati period iznosila je 50,9%, dok je stopa nezaposlenosti iznosila 9,4%.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, koju je uradio Republički zavod za statistiku (RZS), u prvom kvartalu 2024. godine broj zaposlenih lica iznosio je 2 871 700, broj nezaposlenih 299 100, dok je broj stanovnika van radne snage iznosio 2 475 700.

U odnosu na isti period prethodne godine, broj zaposlenih lica veći je za 61 600, dok je broj nezaposlenih lica i lica van radne snage manji za 14 500, odnosno za 76 700 respektivno. Stopa zaposlenosti (50,9%) porasla je za 1,4 procentna poena (p. p.), dok su stopa nezaposlenosti (9,4%) i stopa stanovništva van radne snage (43,8%) opale za 0,6 i 1,2 p. p. respektivno.

U odnosu na četvrti kvartal 2023. godine, porastao je broj zaposlenih i nezaposlenih lica, za 27 500 i 14 400 respektivno, dok je broj stanovnika van radne snage smanjen za 51 800. Stopa zaposlenosti veća je za 0,6 p. p., stopa nezaposlenosti za 0,3 p. p., dok je stopa stanovništva van radne snage manja za 0,9 p. p.

Ukupna stopa neformalne zaposlenosti iznosila je 12,1%, pri čemu je stopa neformalne zaposlenosti u sektoru poljoprivrede bila 50,5%, a u sektorima van poljoprivrede 6,5%.