banner-image

Aktuelna zaštita jabuke od bolesti i štetočina

Na području PIS regionalnog centra Novi Pazar zasadi jabuke se nalaze u fazi od prečnik ploda do 40 mm do faze plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75), saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja (PIS).

Nestabilno vreme praćeno  čestim i obilnim padavinama i dalje donosi rizik od primarnih infekcija ploda jabuke od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Preporučuje se primena fungicida:

Delan pro (a.m. ditianon + kalijum fosfonat) 2,5l/ha (MBT 6) ili

Hillan, Kardinal, Venpan, Numa, Zignal, Gatro, Nando 500 SC (a.m.fluazinam) 0,6-1l/ha (MBT 3) ili

Polyram DF (a.m.metiram) 0,2% ili

Merpan 80 WDG, Optimist, Captan 80 WG, Belagio, Metod WG, Agrokaptan 80 WG 0,2%, Capi (a.m. kaptan) 0,2% (MBT 3) +  Sercadis plus (a.m.fluksapiroksad+difenokonazol) 1,2 l/ha (MBT 2) ili  Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam+difenokonazol)  0,1% (MBT 3).

Navedeni fungicidi uticaće i na suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U toku je intenzivno piljenje larvi jabukinog smotavca jabuke (Cydia pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

-acetamiprid (Tonus ekstra, Kestrel, Šiman 200 SG, Wizzzaard, Zlatospilan, Mospilan 20 SG, Aceplan) u koncentraciji 0,025%.

Vizuelnim pregledom, na vršnom porastu mladara, registruje se prisustvo lisnih vaši (Aphididae)a navedeni insekticid delavaće i na suzbijanje ovih štetočina.