banner-image

PIS preporuka: Zaštita jabuke od čađave krastavosti i smotavca

Na području delovanja PIS regionalog centra Kraljevo, zasadi jabuke se nalaze u fazi od kraja cvetanja, sve latice opale do faze plodovi dostigli dimenzije do 10mm (BBCH 69-71). 

Izvor: PIS

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama u predhodnom periodu i koje se za region Kraljeva očekuju od ponedeljka, nose visok rizik od infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), saopšteno je iz prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Proizvođačima se preporučuje da pred najavljene padavine primene kombinaciju kontaktnih i sistemičnih fungicida:

 • Delan 700 WG, Shanon ili Dithine (a.m.ditianon) 0,07% ili
 • Galileo ili Fiesta (a.m. ditianon) 0,75-1 kg/ha ili
 • Alcoban (a.m. ditianon) 0,5-0,75 kg/ha ili
 • Delan pro (a.m. ditianon + kalijum fosfonat) 2,5 l/ha ili
 • Zignal, Venpan 500 SC, Numa, Niveral, Kardinal (a.m.fluazinam) 0,75 l/ha ili
 • Shirma SC, Gatro, Nando 500 SC, Hillan (a.m.fluazinam) 0,6-1 l/ha ili
 • Polyram ili Plato DF (a.m.metiram) 0,2%.

+

 • Pyrus 400 SC, Babel 400 SC, Pehar, Rhea (pirimetanil) u količini 1 l/ha.

Za zaštitiu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), naročito kod osetljivog sortimenta, preporučuje se primena nekog od fungicida:

 • Cyflamid (a.m. ciflufenamid) 0,5 l/ha ili
 • Eminent 125 ME (a.m. tetrakonazol) 0,025-0,03%.

U zasadima jabuka u toku je poleganje jaja jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U cilju zaštite jabuke od ove štetočine preporučuje se primena nekog od insekticida:

 • Prince, Lascar, Harpun, Harpun EW, Alkazar, Upaxial (a.m. piriproksifen) 0,075%-0,1%.