banner-image

Organskim proizvođačima u Vojvodini bespovratno 14 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju  u AP Vojvodini u 2024. godini.

Cilj Konkursa је unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, а предмет је dodela sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za  organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2024.godini.

Bespovratna sredstava koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za nabavku priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu za više investicija.

Za realizaciju Aktivnosti predviđeno je ukupno 14.000.000,00 dinara

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00  dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od prihvatljivih troškova investicije.

Konkurs je otvoren zaključno sa 24.05.2024. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4601 od 12 do 14 časova.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, Izjava dobavljača, forma poslovnog plana, Izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu i Upustvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.