banner-image

Zaštita krompira od plamenjače i crne pegavosti

Na području Srbije usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje nalaze u fazi od potpunog sklapanja redova do faze vidljive prve bobice, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja krompira, sa čestim padavinama, visokim vrednostima relativne vlažnosti vazduha i povišenim temperaturama, su optimalni za razvoj prouzrokovača plamenjače krompira i crne pegavosti krompira. Na parcelama se registruju simptomi ovih oboljenja.

S obzirom da se trend ovakvih uslova u proizvodnji nastavlja, sa ciljem zaštite useva, preporučuje se primena fungicida koji imaju kurativno i antisporulativno delovanje:

S obzirom na povoljnost uslova za razvoj patogena biološki je opravdana primena većeg broja fungicidnih tretmana tokom ove sezone, odnosno skraćenje intervala između dva tretmana na 5-7 dana. Zbog toga, treba voditi računa o maksimalnom broju tretmana (mbt) i o mehanizmu delovanja primenjenih fungicida (uvek treba smenjivati fungicide sa različitim mehanizmom delovanja)