banner-image

Dron DJI Agras T30 – rešenje za veći prinos a manje troškove

Dron DJI Agras T30 nudi poljoprivrednicima mogućnost tretmana useva koji ne zavise od vremenskih uslova i donosi značajne uštede. Ovo najnovije, inovativno rešenje, u srpsku poljoprivredu uvela ja firma Junior Agrar. Evo kako ovaj dron transformiše poljoprivredu:

Preciznost i efikasnost

DJI Agras T30 koristi najnoviju tehnologiju za precizno ciljanje tretmana. Gasna faza preparata i potisak elisa omogućavaju da preparat dospeva i ispod listova, obezbeđujući maksimalnu efikasnost. Ovakva preciznost štedi resurse i smanjuje troškove poljoprivrednika.

Tretmani na natopljenim parcelama

Kada se polja suočavaju sa viškom vode, druge mašine često ne mogu da pristupe, ali DJI Agras T30 može. Sposobnost letenja omogućava da tretmani budu sprovedeni bez obzira na to koliko je tlo natopljeno, što je ključno u sprečavanju širenja bolesti u usevima.

Bez gaženja useva

Jedna od glavnih prednosti korišćenja drona umesto tradicionalnih mašina jeste izbegavanje oštećenja useva. Dok traktori mogu da ostave tragove i uzrokuju štetu, DJI Agras T30 leti iznad polja, pružajući tretmane bez dodira sa biljkama. Ovakav pristup pomaže u očuvanju zdravlja useva i povećava prinos.

Mogućnost noćnih tretmana

DJI Agras T30 ne ograničava radno vreme samo na dan. Njegova sposobnost letenja noću omogućava efikasnije tretmane, posebno tokom vrelih letnjih meseci kada visoke temperature mogu izazvati isparavanje preparata. Noćni tretmani takođe pomažu u smanjenju troškova i povećanju efikasnosti.

Uštede u svakom segmentu

Junior Agrar ističe uštede koje donosi DJI Agras T30: 20% veća efikasnost preparata, 60% ušteda vremena, 8% veći prinos zbog odsustva gaženja, 30% ušteda vode, 70% ušteda goriva, 100% manje habanje traktora i priključnih mašina, 100% smanjenje kontaminacije zemljišta izduvnim gasovima…

Junior Agrar već treću godinu koristi ovaj dron za uslužne tretmane na poljoprivrednim parcelama širom Srbije, sa timom obučenih i licenciranih pilota. Kako bi zadovoljili rastuću potražnju, svake godine povećavaju broj letelica u floti. Cene tretmana su u skladu sa „Cenovnikom mašinskih usluga u poljoprivredi“ Zadružnog saveza Vojvodine, a konačna cena zavisi od veličine i lokacije parcele.

Poljoprivredni dronovi poput DJI Agras T30 označavaju novu eru u srpskoj poljoprivredi. Ove inovacije nude poljoprivrednicima priliku da povećaju prinos i smanje troškove, uz minimalan uticaj na okolinu. U svetu gde se svaki aspekt poljoprivrede suočava s izazovima, ovakva rešenja dolaze kao pravi blagoslov.

S. Kuprešanin

Foto: Junior Agrar