banner-image

Od 1. maja poskupljuju benzin, cigarete, kafa, alkohol

Od 1. maja u Srbiji će se primenjivati novi iznosi akciza, usklađeni sa godišnjim iznosom potrošačkih cena u 2023. godini.

Tako će nova akciza za bezolovni benzin biti viša za 4,75 dinara, odnosno 5,70 dinara kad se uračuna porez na dodatu vrednost (PDV).

Akciza na dizel porašće za 5,86 dinara, a akciza na TNG za 4,45 dinara, kada se uračuna PDV. Od srede, 1. maja, osim na derivate nafte primenjuju se i novi dinarski iznosi akciza, usklađeni na osnovu Zakona o akcizama s godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godinu i za biogoriva, alkohol, nikotinske proizvode, kafu i prirodni gas za krajnju potrošnju.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, akcize na derivate nafte od maja će biti za tečni naftni gas 52,49 dinara po kilogramu, 62,54 dinara po litru za biogoriva i biotečnosti, 67,22 dinara po litru za bezolovni benzin, dok će za olovni benzin akciza biti 71,47 dinara po litri.

Na alkoholna pića akciza će od 1. maja biti 26,89 i 30,72 dinara po litri, za kafu od 108,06 do 405,24 dinara po kilogramu, dok će za tečnosti za punjenje elektronskih cigareta  31. decembra 2024. godine akciza biti 10,46 dinara po mililitru, a od 1. januara 2025. godine 11,62 dinara po mililitru.

Izvor: Dnevnik