banner-image

Organska proizvodnja nastavlja da raste u svetu

Globalne površine pod organskom poljoprivredom povećana je za preko 20 miliona hektara u 2022. godini, dosegnuvši 96 miliona hektara.

Broj organskih proizvođača takođe je značajno porastao, premašujući 4,5 miliona, kao i prodaja organske hrane koja je dostigla skoro 135 milijardi evra u 2022. godini, saopšteno je iz Nacionalne organizacije za organsku proizvodnju „Serbia organica“.

Najnoviji podaci i statistike 25. izdanja „Sveta organske poljoprivrede“ koji zajedno izdaju @fibl_org i IFOAM – Organics International predstavljeni su tokom prvog dana međunarodnog vodećeg sajma organske hrane u Nemačkoj BIOFACH i pokazuju da je rast površina i broja farmi u 2022. godini daleko premašio rast prethodnih godina, posebno zbog povećanja u Australiji i Indiji. Podatke je dalo 188 zemalja.

Ovo godišnje istraživanje o globalnoj organskoj poljoprivredi podržavaju Swiss Development & Cooperation Coop i Nürnberg Messe