banner-image

Superćelijske oluje izazavale najveću štetu u šumama u 2023.

Ukupne štete u državnim šumama Republike Srbije u 2023. godini, iskazane po zapremini drveta, iznose 264 633 m3, od čega na štete nastale od čoveka otpada oko 24 000 m3, saopšteno je iz Republičkog zavoda za sttistiku (RZS).

Dejstvom elementarnih nepogoda (vetar, kiša, grad i sneg) prouzrokovana je šteta od 186 047 m3 zapremine drveta, što iznosi oko 70% od ukupnih šteta nastalih u državnim šumama.

Posebno veliku štetu je izazvala tzv. superćelijska oluja u julu mesecu 2023. godine, naročito na teritoriji Vojvodine.

Sanacija ovih šteta još uvek je u toku, pa se sa sigurnošću može reći da su štete izazvane ovom vremenskom nepogodom još veće. U ovom saopštenju je prikazana samo posečena drvna zapremina do kraja 2023. godine. U 2023. godini evidentirano je 13 požara u državnim šumama, pri čemu je oštećena zapremina drveta od 680 m3.

U privatnim šumama nije bilo prijavljenih požara. Štete od biljnih bolesti u državnim šumama u 2023. godini iznose oko 43 000 m3.