banner-image

Prženi žir prodavali kao kafu

Poljoprivredna inspekcija je izvršila široku kontrolu proizvoda od kafe sa primarnim ciljem provere prevare u hrani, odnosno provere postojanja obmane potrošača u vezi sa surogatima u proizvodima od kafe koji se nude tržištu kao proizvod od kafe bez surogata.

Izvršena je kontrola kod 123 subjekta (69 u proizvodnji / prženje, mlevenje i pakovanje i 54 u prometu / mlevenje i promet). U kontrolama je uzeto 128 uzoraka ,,pržene mlevene kafe” i „mešavine pržene mlevene kafe” i urađena analiza na prisustvo surogata kafe. Tom prilikom u 3 uzorka je utvrđen surogat. U 5 slučajeva deklaracija nije bila usaglašena, u jednom slučaju nije bila uspostavljena sledljivost, kod 5 subjekata nije uspostavljen funkcionalni sistem bezbednosti. Utvrđeno je i da je u dva slučaja higijena bila na lošem nivou a u jednom nije postojao upis u Centralni registar objekata.

Podneto je 11 rešenja kojima je naloženo otklanjanje nepravilnosti, jedno rešenje o zabrani prometa i  4 zahteva sudovima za pokretanje prekršajnog postupka.

Nadzorom je utvrđen i jedan neregistrovan proizvođač odnosno subjekat koji nelegalno vrši proizvodnju i promet hrane. U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonom o bezbednosti hrane, na licu mesta mu je izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti i vršenja aktivnosti proizvodnje i prometa proizvoda. Inače, ovaj subjekat je dovodio u zabludu potrošače u pogledu deklarisanog naziva proizvoda.

Proizvod je deklarisan kao: „ŠKAP KAFA – pržen hrastov žir“, a kafa je proizvod koji se dobija prženjem samo sirove kafe, dok ovaj proizvod spada u grupi zamena za kafu.