banner-image

Prijave za besplatnu analizu zemljišta u Zrenjaninu

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin obavestila je sve proizvođače da je počela realizacija projekta besplatne analize zemljišta na teritoriji koju pokriva PSS Zrenjanin.

Sva zainteresovana lica mogu da se jave ovoj službi na telefone 023/548 501 ili 063/117 0 672 kako bi podneli zahtev za analizu.

Podsećamo da je agrohemijska analiza zemljišta je osnovni preduslov za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu. Na osnovu utvrđenog sadržaja i oblika hranljivih elemenata u zemljištu kao i potreba pojedinih biljaka za tim elementima, mogu se dati preporuke za primenu odgovarajućih vrsta, formulacija i količina đubriva.