banner-image

Evropa odobrila upotrebu GMO kukuruza u hrani za ljude i životinje

Evropska komisija je odobrila upotrebu genetski modifikovanog kukuruza u hrani za ljude i stočnoj hrani.

EK je juče odobrila dva genetski modifikovana kukuruza i obnovila odobrenje za još jedan genetski modifikovani kukuruz za upotrebu u hrani za ljude i stočnoj hrani.

Odlukom Komisije dozvoljeno je da se genetski modifikovani kukuruz uvozi samo za upotrebu u hrani i stočnoj hrani, ali ne i za uzgajanje na teritoriji EU. Ovi kukuruzi su prošli kroz sveobuhvatan i strog postupak procene, koji obezbeđuje visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životinja, kao i zaštite životne sredine.

Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) je izdala povoljnu naučnu procenu da su ovi genetski modifikovani kukuruzi jednako bezbedni kao i oni koji su proizvedeni na konvencionalan način.

Odobrenja za upotrebu važe 10 godina, a svaki proizvod napravljen od ovih genetski modifikovanih useva biće podložan strogim pravilima EU o označavanju i praćenju.

S.K.