banner-image

Evropa se teško bori s problemom viška mleka

-Uprkos najvećim naporima evropskih institucija i vlada u evropskim zemljama da reaguju fleksibilno na iznenadne promene u razvoju tržišta, neke poljoprivredne sirovine su se suočile sa hiperprodukcijom i prekomernim padom cena. Ovo potvrđuje da je i dalje od izuzetne važnosti uspostavljanje efikasnih alata za sprečavanje ovakvih fluktuacija – poručio je prvi čovek Direktorata za poljoprivredu Evropske komisije i ministar poljoprivrede Slovačke Jerzy Plewa sa nedavno održanog skupa posvećenog problemu viškova mleka na evropskom tržištu.

On je ukazao na to da se trenutno  poljoprivredno tržište u Evropskoj uniji suočava sa ozbiljnim problemima kada je stočarska proizvodnja (ali i proizvodnja useva) u pitanju, posebno kada pogledamo mlečne proizvode, svinjsko meso, voće i povrće. Međutim, ovo nije tipično samo za sadašnjost, jer su se u prošlosti skoro periodično dešavali problematični disbalansi između ponude i potražnje na evropskom poljoprivrednom tržištu, podsetio je. Kako je rekao, očekivalo se da će, zahvaljujući novim pravilima reformisane poljoprivredne politike između 2014. i 2020. godine, evropski poljoprivrednici morati da budu konkurentniji na globalnom tržištu, što nezavisniji od regulatornih mehanizama i orijentisani ka ekološkoj proizvodnji.

-Svetske politike često imaju značajan uticaj na makroekonomske indikatore najrazvijenijih zemalja, što naravno utiče i na druge učesnike na tržištu. Zbog toga je važno da poljoprivrednici i proizvođači primarnih proizvoda budu dobro pripremljeni na posledice ovakvih situacija. Nedovoljno je rešavati krize nakon što one izbiju, stoga bi bilo idealno kada bismo mogli da ih predvidimo i reagujemo na njih blagovremeno. Nemamo beskonačne finansijske resurse da se nosimo sa svih trenutnim i potencijalnim krizama na tržištu, pa bi zbog toga svaki naredni pristup rešavanju ovog problema morao ležati u snabdevanju određenih alata za upravljanje tržištem. Situacija je svakako kritična, ali ne smemo zaboraviti da će globalna potražnja porasti i sektor mora ostati konkurentan – naglasio je Plewa.

Što se evropskih resursa tiče, priznajemo potencijal nedavno usvojenog pakovanja mleka (150 miliona evra) kako bi se ograničila proizvodnja. Iako je u poslednjih nekoliko nedelja bilo ohrabrujućih znakova stabilizacije i malog porasta cene mlečnih proizvoda, posebno putera i mleka u prahu, trenutna situacija na tržištu mleka ipak nije pozitivna, ocenio je on. Naglasio je da je problem u tome što ovaj povoljan trend u stabilizaciji cena još uvek nije prenet (ili jedva) na cene koje se plaćaju proizvođačima.

Kako pokazuju podaci Opservatorije za tržište mleka (Milk Market Observatory – MMO), u prvoj nedelji septembra su cene svih mlečnih proizvoda u Evropskoj uniji porasle u odnosu na prosek u periodu od prethodne četiri nedelje – puter za 5,7 odsto, obrano mleko za 3,7 odsto, mleko u prahu za 7,5 odsto, čedar za 4,2 odsto.

Prosečna nabavna cena mleka u Evropskoj uniji je 25,87 evrocenti po kilogramu, što je manje od 20 odsto u odnosu na prosek u poslednjih pet godina. Na globalnom nivou, poizvodnja mleka je po proceni FAO u prvom kvartalu ove godine porasla za tri procenta u odnosu na prošlu godinu, dok se za celu 2016. očekuje porast od 1,6 odsto.

– U Evropskoj uniji bi ovaj porast trebalo da bude jedan procenat za ovu godinu. Stoga je važnije nego ikad apelovati na odgovornost i aktivan pristup proizvođača poljoprivrednih sirovina, naravno u kontekstu mera koje su već preduzete – poručio je direktor Direktorata za poljoprivredu.

B. Džinić