banner-image

Ribarima manji porez

Zahvaljujući inicijativi Privredne komore Srbije i Grupacije za ribarstvo poreska osnovica za paušalno oporezivanje privrednih ribara smanjena je sa 75 na 50 procenata, čime su znatno umanjeni i troškovi poslovanja u ovoj privrednoj grani, prenosi sajt PKS.

Oporezivanje privrednih ribara bilo je visoko i pretilo je da mnogi odustanu od ove delatnosti, čime bi se znatno smanjio ulov domaće ribe i povećao uvoz, ili da pređu u sivu zonu poslovanja.

Na inicijativu PKS, Ministarstvo finansija izmenilo je Uredbu o izmenama dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti čime je smanjen porez za ribare.

Prema ranijoj uredbi mesečni troškovi privrednih ribara za paušal iznosili su i do 28.000 hiljada, a sada u proseku iznose 20 000 dinara.

Na inicijativu PKS delatnost ribolova je iz 3. grupe paušalnog oporezivanja prebačena u 2. nižu grupu.Očekuje se da će smanjenje paušalnog oporezivanja privrednih ribara delovati stimulativno na povećanje domaće proizvodnje.  

Ukupna proizvodnja  i ulov ribe u Srbiji 2016. godine dostigla je 8.943 tona od čega je dve trećine proizvodnja ribe u ribnjacima, a  trećina ulov profesionalnih i rekreativnih  ribara. Srbija je veliki uvoznik ribe i prerađevina, prošle godine uvezeno je 34.918 tona za 89.246.000 dolara