banner-image

Više od 12 miliona dinara za protivgradnu zaštitu u Vojvodini

U cilju podizanja nivoa efikasnosti protivgradne zaštite na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opredelio je preko 12 miliona dinara na konkursu namenjenom predstavnicima lokalnih samouprava, skojima je sklopljen 21 ugovor.

Prilikom dodele ugovora u Pokrajinskoj vladi, resorni sekretar mr Vuk Radojević je istakao da je reč o meri agrarne politike, koju Sekretarijat u ovoj godini prvi put primenjuje. On je naveo i da će ova mera koja je strateška, biti nastavljena i u 2018. godini, u cilju očuvanja useva na vojvođanskim poljima.

„Danas potpisujemo 21 ugovor, dakle reč je o gotovo polovini jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.Namera Pokrajinske vlade je da u narednoj godini budemo još efikasniji.Sekretarijat će praktično samostalno sprovesti javnu nabavku protivgradnih raketa i staviti ih na raspolaganje Republičkom hidrometeroološkom zavodu, koji će prema iskazanim realnim potrebama sa terena, interventno delovati i dostavljati ih jedinicama lokalnih samouprava“, najavio je Radojević.

On je istakao da današnje potpisivanje ugovora sa lokalnim samoupravama predstavlja značajno zajedničko ulaganje u sistemsko rešavanje protivgradne zaštite. Međutim, model centralizovanog načina može na efikasniji način zadovoljiti potrebe lokalnih samouprava, te će stoga, kako je Radojević naglasio, doći do promene na način da Republički hidrometeorološki zavod, koji je nadležan, odredi prave potrebe i obezbedi lokalnim samoupravama dovoljan broj protivgradnih raketa.

Sekretar je podsetio da i Ministarstvo poljoprivrede u 2018. godini planira mere koje će biti u funkciji sistemskog rešavanja protivgradne zaštite. Reč je o digitalnim protivgradnim stanicama, koje će pokrivati nekoliko regija, a u budućnosti celokupnu teritoriju Republike Srbije.

On je istakao da lokalne samouprave treba da spremno dočekaju narednu godinu i sa potrebnom dokumentacijom na vreme apliciraju na konkursima Sekretarijata. Takođe, ono što će biti uslov za ostvarivanje prava na bespovratna sredstva u narednoj godini su realizovani projekti iz prethodnih godina.

Radojević je rekao i da će rokovi biti skraćeni, kako bi se realizacija ugovora završila u budzetskoj godini. Ovo je, po njegovim rečima, dobar način da se zajednički postigne veća efikasnost.