banner-image

Kako umanjiti negativan uticaj visokih letnjih temperatura na životinje

Dobro je poznato da životinjama prijaju niže temperature nego više, pogotovo ako su te temperature više od 30 stepeni.

Kada kažemo ne prijaju, mislimo na smanjenje ishrane i na negativan uticaj koji imaju na produktivnost, odnosno, smanjenje prinosa mleka.

Takođe, vrlo često se desi  da pri visokim temperaturama dođe do toplotnog udara i uginjavanja životinja.

Zato posebnu pažnju treba obratiti na ventilaciju i rashlađivanje, ako su životinje 365 dana u stajama, odnosno izgradnji nastrešnica, ukoliko su životinje na ispaši.

Naravno, dovoljne količine uvek sveže vode moraju biti dostupne u svakom trenutku.

Visoka temperatura može značajno da utiče na proizvodnju krava. Razlog za to je što se u procesima koji se odvijaju u buragu oslobađa znatna količina toplotne energije koja dodatno zagreva životinju. Što je obrok bogatiji u vlaknima to se stvara više toplotne energije. Usled toplotnog stresa dolazi do promena u metabolizmu krave koje deluju depresivno na konzumiranje hrane a time i na proizvodnju i reprodukciju.

U slučajevima kada su krave duže vreme izložene visokoj temperaturi (30 i više °C) preporučuju se sledeće mere:

– obezbeđenje obilnih količina sveže vode;

– davanje kabaste i koncentrovane hrane najboljeg kvaliteta uz povećanje koncentracije energije u obroku (dodavanje masti);

– balansiranje obroka prema normativima;

– povećanje zastupljenosti minerala: K na 1,3-1,5%, Na na 0,5%, i Mg na 0,3%;

– obroku se mogu dodavati puferi (npr.natrijum bikarbonat);

– davanje hrane obavljati u više navrata i više noću nego tokom dana;

– obezbediti adekvatnu ventilaciju;

– kravama na paši ili ispustu obezbediti zaklon od sunca.

„Ishrana preživara“, prof.dr Gorana Grubića

Izvor:PSSS