banner-image

Pad cene kukuruza, kilogram do 13,8 dinara

Nakon povećane aktivnosti berzanskih učesnika tokom oktobra na novosadskoj Produktnoj berzi, poslednje nedelje meseca zabeleženo je značajno smanjene aktivnosti u trgovanju.

Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 950 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 23.256.750,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 39,53%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 7,93%.

Kukuruz ove sedmice beleži negativne cenovne trendove. Žutim zrnom se trgovalo u veoma uskom cenovnom rasponu od 13,70 do 13,80 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 13,72 din/kg bez PDV-a (15,08 din/kg sa PDV-om). U odnosu na nedelju pre, cena žutog zrna je niža za 2,20%.

Pšenica ove nedelje beleži odsustvo iz trgovanja na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Ponuđači hlebnog zrna su se povukli u iščekivanju bolje cene.

Sojinim zrnom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 37,00 din/kg bez PDV-a(40,70 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponderisanu cenu. U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena je viša za 1,89%

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Berzanski indeks PRODEX je na dan 31.10.2019. godine bio na nivou od 196,20 što predstavlja pad od 0,15 indeksnih poena.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 1,43%, a cena kukuruza je ostala nepromenjena.

Nedovoljna konkurentnost američke pšenice na međunarodnom tržištu uticala je na kretanje cene.

U odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je na čikaškoj berzi pojeftinila za 1,78%, a sojina sačma za 0,39%.

Trgovci i dalje iščekuju obavezujući sporazum kao rezultat pregovora između Kine i SAD, što utiče na kretanje cene soje.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 1,11%, a cena kukuruza ostala je nepromenjena.