banner-image

Viktorija objavila akontnu cenu suncokreta – 29,5 dinara plus PDV

Viktorija grupa, najveći otkupljivač suncokreta u Srbiji, objavila je akontnu cenu suncokreta roda 2020. godine. Kilogram će plaćati 29,50 dinara plus pripadajući PDV.

U uslovima otkupa sunokreta ovogodišnjeg roda ističe se da akontna cena nema uticaja na konačnu.

Podsetimo, prošle godine sredinom avgusta Viktorija grupa, odnosno njena članica Viktorija logistik, izašla je sa otkupnom akontnom cenom od 25 dinara po kilogramu suncokreta, da bi krajem avgusta objavila da je konačna cena za suncokret roda 2019. – 29,5 dinara. Toliko će sada ratarima platiti akontno.

U uslovima otkupa ovogodišnjeg roda navodi se da se prima suncokret koji je zreo, nezaražen štetočinama i bolestima, bez prisusutva stranog mirisa, sa maksimalnom vlagom do 20 odsto i primesama do 10 odsto.

Baza za obračun je vlaga od devet odsto i primese dva odsto. Za svaki procenat vlage preko ili ispod devet odsto odbija se ili se dodaje procenat primljene količine 1:1, a to važi i za svaki procenat primesa.

Za vlagu iznad 15 odsto naplaćuju se troškovi sušenja u iznosu od 0,35 dinara po procentu vlage iznad navedenog.

Viktorija logistik obavezuje se da će akontnu cenu proizvođačima suncokreta isplatiti po isporuci, obračunu i ispostavljanju računa.

Žetva suncokreta u nekim delovima Vojvodine je počela, a stručnjaci domaćih instituta kažu da se očekuje prinos od oko tri tone po hektaru.

To je, kako kažu, standardni nacionalni prosek i za podneblje Srbije je dobar. Suncokret je ovog proleća posejan na 220.000 hektara.

S. G.