banner-image
banner-image

Ministarstvo finansija: Zakon donosi poreske olakšice, a ne novi namet na šupe i kokošinjce

Ministarstvo finansija demantovalo je tekst portala www.nova.rs u kojem je navedeno da će se ubuduće zbog primene novog zakona plaćati porez na šupe, kokošinjce, bunare kotlarnice, bazene, svinjce, kokošinjce, štale, senike, ambare, čardake, golubarnike, pušnice, sušare, ribnjake, i nadstrešnice koje pokrivaju površinu veću od deset kvadrata.

Pobrojane nepokretnosti, kako navode iz resornog Ministarstva, i sada su predmet oporezivanja porezom na imovinu. Predloženim izmenama i dopunama Zakona smanjiće se poresko opterećenje za pomoćne objekte i proširiti poresko oslobođenje za objekte namenjene za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Primenom sadašnje zakonske odredbe nema osnova da obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige, npr. građani, ostvare poresko oslobođenje za objekte namenjene za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, ako ta lica istovremeno nisu i obveznici poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva.

Predlaže se da svi obveznici koji ne vode poslovne knjige mogu ostvariti poresko oslobođenje za navedene objekte (ako nisu ustupljeni drugom licu uz naknadu, na period koji u toku 12 meseci traje duže od 183 dana).

Prema tome, ne uvodi se oporezivanje navedenih objekata već se uvodi poresko oslobođenje za te objekte i pojedinim obveznicima (građanima i drugim obveznicima koji ne vode poslovne knjige) koja sada to pravo nemaju.

Objekti koji su u funkciji glavnog objekta (osim garaža) razvrstavani su u istu grupu i oporezovani kao objekat u čijoj su funkciji. Predloženo je da se pomoćni objekti razvrstaju u istu grupu sa garažama (koje su takođe pomoćni objekti po svojoj suštini). To bi omogućilo da se poreska osnovica za te objekte utvrđuje primenom prosečnih cena garaža i pomoćnih objekata u istoj zoni, čime bi se smanjio poreski teret za te objekte.

Iz Ministarstva napominju da je porez na imovinu izvorni javni prihod jedinica lokalnih samouprava  i da su navedene izmene sačinjene i na inicijativu jedinica lokalne samouprave. Takav način oporezivanja će dovesti do manjeg poreskog tereta za obveznike, odnosno do proširenja poreskih oslobođenja. To znači manje prihode jedinica lokalnih samouprava, ali i doslednije oporezivanje srazmerno ekonomskoj moći obveznika.