banner-image

Obratiti pažnju tokom berbe: Na kukuruzu registrovane bolesti i oštećenja

Na području rada RC Šabac izvršen je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu, objavljeno je na sajtu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Foto:PIS

 

Vizuelni pregledom klipova kukuruza obuhvaćeno je 20 različitih hibrida, 11 hibrida iz ranih grupa zrenja i 9 hibrida iz kasnih grupa zrenja.

Pregledom su obuhvaćeni lokaliteti: Mesarci, Bogosavac, Mačvanski pričinović, Slepčević, Cerovac, Varna, Štitar, Tabanović, Bogatić, Žabari, Mišar, Dobrić, Jalovik, Vukošić, Korman, Petlovača i Glušci.

Rezultati vizuelnih pregleda su:

– oštećenja od insekata (Helicoverpa armigera – kukuruzna sovica i Ostrinia nubilalis – kukuruzni plamenac) na 9% do 81% klipova,

– oštećenja od gljiva iz roda Fusarium na 7% do 60% klipova,

–  oštećenja od gljiva iz roda Aspergillus  na 1% do 20% klipova,

– oštećenja od gljiva iz roda Cladosporium  na 1% do 25% klipova,

– oštećenja od gljiva iz roda Penicillium  na 1% do 13% klipova

– kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Fusarium na 1% do 29% klipova,

– kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Aspergillus  na 1% do 10% klipova

– kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Penicillium  na 1% do 8% klipova,

– kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Cladosporium  na 1% do 9% klipova,

– kombinovana oštećenja insekti i gljive iz rodova Fusarium i Aspergillus   na 1% do 5% klipova.

– kombinovana oštećenja insekti i gljive iz rodova Fusarium i Penicillium i  na 1% do 4% klipova

– kombinovana oštećenja insekti i gljive iz rodova Fusarium,  Penicillium i Cladosporium i  na 1% do 2% klipova.