banner-image

Mladi poljoprivrednici Srbije s predstavnicima Svilajnca o podršci iz lokalne kase

Da li je „Sekira u medu“ samo kod mladog pčelara Miloša Jevtića iz Lukovice kod Svilajnca ili i ostali poljoprivrednici iz ove opštine aktivno koriste lokalne podsticaje

U okviru projekta „Osnaživanje mladih poljoprivrednika za korišćenje lokalnih podsticaja u poljoprivredi“ , Mladi poljoprivrednici Srbije održali su 23.marta konsultativni sastanak sa predstavnicima Veća za poljoprivredu opštine Svilajnac i predstavnicima zadruga i udruženja poljoprivrednika sa teritorije ove opštine.

Na ovom sastanku razgovaralo se na temu značaja lokalnih davanja u poljoprivredi i njihovog planiranja u skladu sa potrebama poljoprivrednika iz zajednice. Tom prilikom predstavljeni su i rezultati sprovedenog istraživanja potreba poljoprivrednika sa teritorije opštine Svilajnac koji su izdvojili kao najvažnije mere podrške: kupovinu kvalitetnih priplodnih grla, ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju, mašine i opremu za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu i kreditnu podršku u vidu subvencionisanja kamate na poljoprivredne kredite.

Prema rečima Gorana Despotovića, predstavnika odeljenja za poljoprivredu opštine Svilajnac, ono što su poljoprivrednici iskazali kao potrebu, opština već više godina unazad i podržava u okviru Programa mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Goran je ujedno naglasio i to da je opština Svilajnac ušla u veliki projekat navodnjavanja kojim će pod sistemom navodnjavanja biti pokriveno preko 1.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, gde će se 330 hektara snabdevati podzemnim vodama iz plitkih bušotina, a za 710 hektara voda će se zahvatati direktno iz reke.

Predstavnici Lokalne akcione grupe LAG Levač, vršeći analizu obima, plana i utroška sredstava za davanja u poljoprivredi, utvrdili su da je obim izdvajanja za poljoprivredu zadovoljavajući u poređenju sa drugim opštinama sa sličnim brojem stanovnika, ne uzimajući u obzir Vojvodinu koja daleko više izdvaja. Podjednako važna činjenica je to, da se planirana sredstva za većinu mera troše gotovo 100%, što znači da se poljoprivredna politika dobro planira i vodi. Kako predstavnici veća za poljoprivredu navode, i isplata je redovna, i do kraja tekuće godine svi zahtevi se isplaćuju, što predstavlja ključni faktor za dalje planiranje i investiranje u proizvodnju.

Ono što se jedino ne slaže sa željom poljoprivrednika koji su učestvovali u anketi koju je sproveo Centar za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj / Agronews, jeste potreba da se uvedu kriterijumi za izbor korisnika lokalnih podsticaja i da se stavi fokus i da prednost u dobijanju sredstava onima koji ranije nisu koristili sredstva, mladim poljoprivrednicima i onima koji se isključivo bave poljoprivredom i plaćaju PIO doprinose preko poljoprivrede.

Oliver Aleksić, koordinator projekta, istakao je važnost udruživanja malih poljoprivrednika u udruženja i zadruge, kako bi kroz zajednički nastup na tržištu bili konkurentniji i prodali svoje proizvode po višoj ceni.

Sastanku su prisustvovala i dva mlada uspešna poljoprivrednika iz okoline Svilajnca, koji su predstavili svoje kanale komunikacije sa kupcima, kao pozitivne primere korišćenja digitalnog marketinga.

Miloš Jevtić, mladi pčelar, kreirao je novi brend, potpuno prilagođen potrebama današnjice, i na originalan način se obraća svojim potencijalnim kupcima. Negovu instagram stranicu ”sekira.u.medu“ prati oko 3.500 pratilaca, a porudžbine stižu iz svih krajeva Srbije.

David Radovanović, posvetio se proizvodnji borovnice i podigao zasade na jednom hektaru, a jedna od sorti koju uzgaja ”kamčatska borovnica“, cveta već u aprilu, a u maju stižu i prvi plodovi pa je zato zovu ”majska jagoda“. Na Davidovom instagram profilu ”dedovina_blueberry_farm“ možete videti gotovo svaki korak u proizvodnji borovnice, a trenutno razmišlja i o preradi u kojoj vidi bolju isplativost jer, kako kaže, kupcima je danas najvažnije da znaju od koga i šta tačno kupuju.

Zaključak svih prisutnih je da je korišćenje podsticaja vrlo važan faktor koji omogućava brži napredak, ali je rad i posvećenost na prvom mestu, kao i znanje i informacija koja treba biti dostupna u pravom trenutku. Na naše pitanje kada se očekuje raspisivanje lokalnog javnog poziva za poljoprivrednike, nismo uspeli da dobijemo odgovor, jer se čeka na implementaciju e-Agrara, tačnije na preregistraciju gazdinstava, što predstavlja prvi korak koji poljoprivrednici moraju da urade, da bi konkurisali za ostale vidove podsticaja.

Oliver Aleksić, naglasio je da su Mladi poljoprivrednici Srbije i Agronews kroz ovaj projekat kreirali jedinstvenu web platformu www.podsticajiupoljoprivredi.rs na kojoj će objavljivati sve lokalne javne pozive i na kojoj će poljoprivrednici vrlo lako moći da pronađu sve programe, konkurse i izveštaje o sprovedenim programima u svojim gradovima i opštinama.