banner-image

Vreme je za zaštitu prolećnih lukova od bolesti

Na području delovanja PIS RC Novi Pazar, usevi crnog luka se, u zavisnosti od lokaliteta, nalaze u fazi od devet i više stova razvijeno do početka rasta lukovice (BBCH 19-41).

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja prolećnih lukova na području Novog Pazara, sa čestim i obilnim padavinama kao i optimalnim temperaturama, stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor), saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Takođe, navedeni vremenski uslovi pogoduju i razvoju prouzrokovača truleži glavica i lisne pegavosti luka (Botrytis squamosa).

U cilju zaštite crnog luka proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Za suzbijanje plamenjače luka: Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) u količini 1,6 l/ha.

Za suzbijanje truleži glavica i lisne pegavosti luka: Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 1 kg/ha.