banner-image

Berza: Stočni ječam prekinuo dominaciju kukuruza

Nakon sedam nedelja tokom kojih je kukuruz bio dominantna kultura u trgovanju, ove sedmice primarno mesto zauzeo je stočni ječam rod 2024. godine.

Negativan cenovni trend nastavio se i ove nedelje kada su u pitanju sve primarne poljoprivredne kulture. Preko Produktne berze prometovano je ukupno 3.392,00 tone robe, za 41,04% više u odnosu na prethodnu nedelju. Finansijska vrednost prometa iznosila je 70.693.550,00 dinara.

Nakon dužeg perioda u kom je kukuruz bio dominantna kultura u trgovanju, došlo je do smanjenja aktivnosti na tržištu kukuruza usled pada cene.

Nedelja je počela sa slabom ponudom, a od sredine sedmice aktivnost učesnika na tržištu je bila slaba i na strani ponude i na strani tražnje. Berzanski ugovori zaključeni su na jedinstvenom cenovnom nivou od 19,00 din/kg bez PDV-a (20,90 din/kg sa PDV-om), te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prethodnu nedelju, primetan je negativan trend cene od 1,92%.

U toku sedmice trgovalo se i na paritetu CPT luka po ceni od 19,50 do 20,00 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa kukuruz je učestvovao sa 41% udela. Budući da je žetva pšenice trenutno u toku na svim paritetima, na tržištu pšenice pažnja je većim delom bila usmerena na novi rod. Do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo usled primetnog cenovnog spreda između ponude i tražnje.

Kada je u pitanju pšenica rod 2023. godine zaključeni su berzanski ugovori u cenovnom rasponu od 20,50 do 22,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 21,50 din/kg bez PDV-a (23,65 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije primetan pad cene od 5,8%. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa samo 12% udela.

Na tržištu soje tokom ove sedmice nastavljena je slaba aktivnost učesnika, a usled nedostatka tražnje nije registrovan nijedan kupoprodajni ugovor.

Tržište stočnog ječma beležilo je najviše aktivnosti tokom ove sedmice, a tokom svih pet dana primetna je bila pojačana tražnja za novim rodom stočnog ječma u odnosu na ponudu. Stočnim ječmom trgovalo se u cenovnom opsegu od 17,30 do 17,60 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 17,52 din/kg bez PDV-a (19,27 din/kg sa PDV-om).

U odnosu na proteklu nedelju, cena je bila niža za 1,57%. Stočnim ječmom se trgovalo i na paritetu CPT kupac po ceni od 17,50 din/kg bez PDV-a, a zaključeni su i berzanski ugovori za stočni ječam sa hektolitarskom masom manjom od 62 kg u cenovnom rasponu od 16,50 do 17,30 din/kg bez PDV-a. Stočni ječam činio je 47% ukupnog ovonedeljnog prometa.

U toku nedelje, zaključen je i jedan ugovor za manje količine sojinog ulja po ceni od 92,00 din/kg bez PDV-a. Od ostalih roba u ponudi se našlo i stočno brašno u pakovanju 30/1 po ceni od 16,00 din/kg bez PDV-a..

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenihcena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli: