banner-image

Vojvođanski đaci u poseti nemačkim školama

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Bogaroški, primio je danas najbolje učenike iz svih devet poljoprivrednih škola u Vojvodini i njihove profesore.

Pored upoznavanja gostiju sa radom resornog sekretarijata, današnji prijem bio je prilika i za prezentaciju, koju su ovi srednjoškolci i njihovi mentori pripremili svojim domaćinima, nakon svoje nedavne studijske posete od 11. do 16. oktobra pokrajini Baden-Virtemberg, koja predstavlja nastavak saradnje Distrikta Štutgart i AP Vojvodine.

Šansu za ovu posetu, u organizaciji Sekretarijata, a na poziv dr Kurta Mezgera, rukovodioca Odseka za ruralni razvoj, poljoprivredu, veterinu i hranu, iskoristili su 20 najboljih učenika srednjih poljoprivrednih škola iz Vojvodine, pet nastavnika praktične nastave i dva predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Pred današnji susret sa budućim stručnjacima u oblasti poljoprivrede i veterine, potpredsednik Bogaroški izjavio je predstavnicima medija da se, u okviru saradnje koju naša pokrajina ostvaruje sa nemačkom pokrajinom Baden-Virtemberg već više godina, pojavila ideja za uspostavljanje interakcije u vidu ove studijske posete.

„Sekretarijat je najbolje učenike završnih razreda naših srednjih poljoprivrednih škola uputio na studijsko putovanje u posetu srednjim poljoprivrednim školama u Baden-Virtembergu, proizvođačkim kapacitetima, poljoprivrednim gazdinstvima i udruženjima. Bila je to sedmodnevna studijska poseta i nadam se da ćemo se dogovoriti da to bude jedan od projekata koji će zaživeti i biti realizovan svake godine“, najavio je Bogaroški.

Potpredsednik Pokrajinske vlade izdvojio je kao veoma bitnu činjenicu, da je zapravo ideja da najperspektivnije đake, zainteresovane za oblast poljoprivrede, a koji će po svoj prilici završiti i poljoprivredni fakultet, već u srednjoj školi uputimo u pravom smeru.

„Naša namera je da ovakvu decu povežemo sa onima koji su najbolji i najnapredniji u domenu poljoprivrede, jer od ovih ljudi će zavisiti i agrarne politike i rezultati poljoprivrede u našoj pokrajini. Nadam se da će ovaj projekat vremenom rasti i da će se pretvoriti u jednu stalnu saradnju i praksu sa Baden-Virtembergom ukoliko nam to finansije dozvole“, istakao je Branislav Bogaroški.

Tokom studijske posete, delegacija iz Vojvodine upoznala se sa načinom obrazovanja i rada u oblasti poljoprivrede, kao i sa saradnjom institucija sa poljoprivrednim gazdinstvima i prerađivačkom industrijom, pri čemu su organizovane tematske posete poljoprivrednim gazdinstvima, zadrugama i udruženjima poljoprivrednih proizvođača, kao i obilazak fabrike „Džon Dir“.

Đaci i profesori su domaćinima predstavili Vojvodinu iz svog ugla, predstavnice Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Nataša Ademi, podsekretarka i Ana Segedinski, samostalni stručna saradnica II su domaćine upoznale sa činjenicama u vezi sa poljoprivredom AP Vojvodine i imale su tematske sastanke sa ciljem proširenja saradnje sa nemačkom pokrajinom Baden-Virtemberg u oblasti razvoja poljoprivrede, udruživanja proizvođača, načina sprovođenja agrarne politike, savetodavstva i projekta Prognozno izveštajne službe.

(Agrosmart)