banner-image

Zlatne ribice pamte mnogo duže nego što se mislilo

Dugo se mislilo da zlatne ribice koje se često nalaze kao ukrasi naših akvarijuma, parkova, fontana (Carassius auratus) imaju memoriju od svega tri sekunde.

Međutim, naučni studije su pokazale da je to mit i da se one se mogu sećati stvari i nekoliko meseci. Nedavna istraživanja pokazala su da zlatne ribe imaju mnoge kognitivne sposobnosti kao i ljudi, uključujući percepciju objekata, socijalno učenje i prostornu svest.

Zlatne ribice na primer mogu naučiti da razlikuju ljudska lica. Kod sisara, memorija se formira u hipokampusu, delu mozga koji zlatne ribe nemaju. One imaju sličnu regiju mozga koja se naziva palijum, za koju neki istraživači veruju da im pomaže da povezuju događaje u prostoru i vremenu.

Međutim, tačan deo palijuma koji je odgovоran za memoriju još uvek je misterija. Nedavna istraživanja su pokazala da zlatne ribice sa lezijama na palijumu lošije prolaze testove memorije od onih bez lezija, bez obzira na to koji je deo bio povređen. To sugeriše da zlatne ribe možda koriste obe strane palijuma za memoriju, što osporava teoriju da je samo jedan deo zadužen za to.

Dok istraživači nastavljaju da rade na ovom polju, jedno je sigurno: mit o trajanju pamćenja od par sekundi ovih prelepih stvorenja je u potpunosti neosnovan, a naši kućni ljubimci su sposobni za mnogo više od onoga što se na prvi pogled čini. Njihovo neočekivano napredno pamćenje moglo bi da pruži informacije o tome kako je ljudski mozak evoluirao tokom vremena.

Izvor: Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“