banner-image

Milion za kvalitet hrane

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2015. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:

1. Troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2015. godini(maksimalna bespovratna sredstva 200,000.00 din.)

2. Troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, sa geografskim poreklom čija je kontrola i sertifikacija proizvodnje završena u 2015. godini od strane ovlašćenih organizacija(maksimalna bespovratna sredstva 200,000.00 din.)

3. Troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od strane ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2015. godini(maksimalna bespovratna sredstva 30,000.00 din.)

4. Troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER u 2015. godini(maksimalna bespovratna sredstva 200,000.00 din.)

5.  Troškova za kontrolu i sertifikaciju proizvoda bez glutena u 2015. godini(maksimalna bespovratna sredstva 200,000.00 din.)

Pravo da konkurišu imaju:

1.  Pravna lica – registrovana u Agenciji za privredne registre;

2.  Fizičko lice – nosilac i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

3.  Zemljoradnička zadruga.

Visina, način odlučivanja i isplata sredstava

Za realizaciju ovog konkursa predviđen je ukupan iznos od 1.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva iznose do 50% od plaćenog iznosa za realizovane investicije bez PDV-a.

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 16. novembrom 2015. godine.