banner-image

Prvi kongres mlekarstva u Srbiji

Na inicijativu Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) a u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i životne sredine, ove nedelje se u Srbiji održava prvi kongres mlekarstva.

Prema rečima Miloša Milovanovića, internacionalnog konsultanta Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i koordinatora FAO – EBRD projekata u Srbiji,događaj će okupiti najrelevantnije učesnike u mlekarskom sektoru zemlje, i to kako njegovog privatnog tako i javnog dela. Na jednom mestu naći će se kreatori državne politike u ovoj oblasti u direktnom razgovoru sa onima na koje se ta politika odnosi – proizvođačima mleka, prerađivačima i prometnicima mlekom i mlečnim proizvodima.

Ovaj skup dolazi kao jedan od rezultata projekta pod nazivom Politički dijalog između javnih i privatnih aktera u sektoru mleka Srbije i ima za cilj da omogući platformu za otvoren, iskren i pravovremeni dijalog o brojnim pitanjima u sektoru.Puno je razloga za uspostavljanje ovakvog skupa u Srbij i nadam se da će on prerasti u tradicionalno godišnje okupljanje svih koji se direktno ili indirektno bave ovom proizvodnjom, kaže Milovanović.

Ekonomske performanse sektora mlekarstva u zemlji nisu u skladu sa potencijalom koji ovaj segment poljoprivredno-prehrambene proizvodnje ima. Investicije u proizvodnju, preradu i plasman mleka i mlečnih proizvoda su preko potrebne radi unapređenje konkurentnosti, ali i zdravstvene bezbednosti i kvaliteta proizvoda. Jačanje izvoza putem promovisanja mleka i mlečnih proizvoda proizvedenih u Srbiji na stranim tržištima je apsolutni prioritet i preduslov za rast ovog sektora.

Ograničenost budžetskih sredstava da se podrži ovaj sektor, nameće kao prioritet potrebu da se postojeća finansijska sredstva troše na načine koji maksimiziraju njihov efekat. Izgradnja i jačanje institucija koje treba da podrže razvoj sektora mlekarstva je njegov kamen temeljac a taj posao u Srbiji još nije okončan. Liberalizacija domaćeg tržišta i nadolazeća inostrana konkurencija nameću snažnu potrebu za konsolidovanjem i strateškim pozicioniranjem domaće industrije proizvodnje i prerade mleka.

(Danas)